Nyheter

Explosion vid iranskt presidentbesök

En explosion orsakade brand på ett av Irans största oljeraffinaderi på tisdagen strax innan president Mahmoud Ahmadinejad kom till platsen för ett planerat besök, rapporterade iranska nyhetsbyrån Fars.

Explosionen ägde rum under morgontimmarna, strax innan Ahmadinejad skulle  inviga ett utbyggnadsprojekt vid raffinaderiet i sydvästra staden Abadan. Två person dödades och minst 20 andra skadades vid explosionen, som också orsakade brand på platsen, enligt rapporten. Explosionen skylldes på ett ”gasläckage” men det fanns inga ytterligare detaljer.

En annan rapport, från den halvofficiella nyhetsbyrån Mehr sade att minst två personer hade omkommit och att explosionen skedde när Ahmadinejad var på besök. Rapporten tillade att presidenten beordrade ett särskilt plan att flyga dem kritiskt skadade till Teheran.

Under tiden rapporterade den statliga televisionen att explosionen inträffade efter att Ahmadinejad hade lämnat platsen. I en  direktsändning i TV visades presidenten tala med lokala tjänstemän vid raffinaderiet.

Brandmän lyckades snabbt släcka branden som följde explosionen, enligt rapporter. Men skillnaderna i nyhetsrapporteringen om händelseförloppet vid raffinaderiet i Abadan kunde inte jämkas samman omedelbart. Tjänstemän på plats kunde inte nås för en kommentar.

Iran har under de senaste åren  hastigt lanserat flera utbyggnadsprojekt vid raffinaderier för att avvärja skador till följd av västvärldens sanktioner över landets kontroversiella kärnenergiprogram. Väst misstänker att Iran fullföljer ett kärnvapenprogram men Iran förnekar anklagelserna och påstår att landets nukleära program syftar till fredlig energiproduktion.

Hamid Reza Katouzian, en lagstiftare och parlamentsledamot i energiutskottet berättade för nyhetsbyrån Mehr att han hade varnat för möjliga explosionsrisker eftersom Abadan-raffinaderiet inte var redo för en expansion.

Under de senaste åren och på grund av bristande raffineringskapacitet har Iran infört ett ransoneringssystem för bränsle där varje bil får omkring 16 liter bränsle för fem kr per gallon. Därefter kan man kan köpa ytterligare bränsle för cirka 9 kr per gallon.

Iran som är OPEC:s näst största oljeexportör och världens fjärde största råoljeproducent är i stor grad beroende av oljeexporten som  idag står för cirka 80 procent av de offentliga intäkterna.  Landet producerar cirka 4,1 miljoner fat olja per dag varav ca 2,5 miljoner exporteras.