Motståndsrörelsen

Utrikesministern svarar på frågor om Camp Ashraf i Riksdagen

Den brutala attacken mot Camp Ashraf, den 8 april, var på tapeten under en interpellationsdebatt av tisdagen den 17 maj i Riksdagen. Bodil Ceballos (mp) hade lagt fram en interpellation till utrikesministern Carl Bildt (m), av den 13 april 2011, om situationen i Irak med avseende på mänskliga rättigheter och säkerhet (för att läs interpellationen på riksdagens hemsida, klicka här).

Bodil Ceballos (mp) hade ställt två specifika frågor om Camp Ashraf, i en interpellation som annars tog upp situationen i hela Irak med avseende på mänskliga rättigheter och säkerhet, i synnerhet situationen i den autonoma kurdiska regionen. Hon frågade utrikesministern om han avsåg att ta initiativ till ett svenskt fördömande av den militära attacken mot Camp Ashraf samt till att de sårade ska erbjudas sjukvård.

Utrikesministern Carl Bild svarade med att ”Sverige följer utvecklingen vad gäller situationen i Ashraflägret, bland annat genom ambassaden i Bagdad, FN, EU och andra källor. De våldsamheter som har inträffat i lägret är oroande och har enligt uppgift lett till dödsfall och skadade såväl bland lägerinvånare som hos de irakiska säkerhetsstyrkorna. EU:s höge representant Ashton gjorde den 9 april ett uttalande om Camp Ashraf där hon fördömer våldsanvändning, betonar respekten för mänskliga rättigheter och att händelserna bör klarläggas.”

”Frågan är komplex. Den irakiska regeringen anser att Camp Ashrafs invånare befinner sig illegalt i Irak. Irak är en suverän stat som sedan januari 2009 har ansvar för att upprätthålla lag och ordning på hela sitt territorium, inklusive det område som utgör Ashraflägret.

Samtidigt har irakiska myndigheter, inklusive säkerhetsstyrkorna, en skyldighet att i enlighet med Iraks internationella åtaganden respektera de mänskliga rättigheterna.”

Utrikesministern förklarade också att Sveriges ställning gällande attacken mot Camp Ashraf är det uttalande som EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton hade gett.

Utrikesministern förklarade att det är fel att säga att Sverige inte har uttalat sig i frågan eftersom ”Catherine Ashton har uttalat sig å Sveriges vägnar”. Han sade i detta avseende att ”det är nämligen så det fungerar numera och ska fungera” i och med Lissabonföredragets antagande. Han sade vidare ”När Catherine Ashton uttalar sig så uttalar hon sig å de 27 medlemsländernas vägnar. Hennes uttalande baseras ofta på den dialog vi för om hur politiken ska utformas. Jag tror inte att detta var ett uttalande som var föremål för några större förhandlingar eller kontroverser eftersom det var relativt självklart”.

Bodil Ceballos (mp) konstaterade även att utrikesministern inte svarade på frågan om sjukvård till de skadade. Hon säger i ett av sina anföranden att ”Ministern säger heller ingenting om detta med sjukvård som jag tar upp i fråga 8. Det var väldigt många i lägret som behövde sjukvård men inte fick den som de behövde. Det var också en svensk medborgare som dog i lägret. Det var också flera som sårades, om jag har förstått saken rätt. Deras släktingar bor i Sverige. Vad har UD gjort för att hjälpa de svenska medborgare som bor i lägret? Vad har gjorts från svenskt håll för att stötta upp i de här frågorna? ”

Hon tillade vidare i sitt nästa anförande under debatten om ”hur det går med Catherine Ashtons begäran om en oberoende utredning. Det måste vara en ordentlig och oberoende utredning som tar reda på vad som verkligen har hänt. Att Irak skulle mena att det här är illegala invandrare, så dem kan man göra vad man vill med, kan naturligtvis inte någon köpa. De finns där. De har funnits där under en väldigt lång tid. De avväpnades och fick löften om skydd i det här området. Det skyddet ska nu Iraks regering förse dem med. Det är det viktiga.”

Men ett specifikt svar på denna fråga uteblev från utrikesministerns sida som i sitt sista anförande i debatten slår fast att ”Jag glömde att svara på frågan om konsulär hjälp till svenska medborgare tidigare. Jag konstaterar att ingen sådan konsulär hjälp har begärts. Det skulle vi självfallet ha gett om så hade varit fallet. ”

För att läsa hela interpellationsdebatten från riksdagens snabbprotokoll, klicka här, eller se hela interpellationsdebatten på riksdagens webb-Tv, klicka här och välj sedan alternativet  visa hela debatten i följd.