Nyheter

Folkets Mujahedin kan slippa svartlistning

Washington kommer att besluta inom sex månader om att ta bort de förbjudna iranska oppositionen Folkets Mujahedin från terrorismlista, berättade en US tjänsteman utrikesepartment på torsdag.
”Vi arbetar så snabbt som möjligt att genomföra en omprövning” i frågan, sade Daniel Benjamin, samordnare för kampen mot terrorism på det amerikanska utrikesdepartementet, i ett kongressförhör.

Folkets Mujahedin är uppförd på USA:s terrorlista och fanns tidigare bland 50 förbjudna grupper på EU:s lista.

Folkets Mujahedin , även känd som Mujahedin-e Khalq Organization,  grundades 1965 för att bekämpa sahen av Iran och hoppas att störta landets nuvarande islamiska republiken och har länge ifrågasatt terror beteckning. Det insisterar på att det är en legitim oppositionsrörelsen.
Det amerikanska utrikesdepartementet undersöker dödliga irakiska styrkor attacen  den 8 april mot Camp Ashraf. Cirka 34 invånare i lägret dödades i dessa attack.