Mänskliga Rättigheter, Nyheter

EU beklagar Irans brott mot konventionen om barnets rättigheter

EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt vicepresident för kommissionen, i allmänt språkbruk kallad för EU:s utrikesminister, Baronessa Catherine Ashton, beklagade i ett uttalande av den 29 april 2011 ”den offentliga avrättningen av fyra unga män i Bandar Abbas, Iran”, för två veckor sedan vecka.

EU:s uttalande tillägger, ”minst två av männen var under 18 år vid tiden för deras påstådda brott. Detta står i tydlig strid mot Irans internationella förpliktelser enligt internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt konventionen om barnets rättigheter.

EU har vid flera tillfällen uttryckt sin oro över den alarmerande avrättningstakten i Iran detta år och fördömt användningen av offentliga avrättningar eller hängningar i hemlighet.

Baronessa Catherine Ashton ”upprepar EU: s uppmaning till Iran att utfärda ett moratorium för dödsstraffet i linje med den växande globala trenden mot ett avskaffande av detta straff”.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, har alltid fördömt och kommer i fortsättningen  att fördöma prästerskapets flagranta och gränslösa kränkningar av mänskliga rättigheter.

FFFI ser tyvärr inget ljus i slutet av denna tunnel så länge EU inte omsätter orden i resoluta och konkreta handlingar. Tiden för enbart verbala fördömanden är sedan länge över och om EU vill behålla sitt anseende intakt inte minst bland svensk-iranierna, bör restriktiva åtgärder genast sättas in mot de som begår och är ansvariga för dessa hemska brott mot den iranska befolkningen. En lösning borde även inkludera att prästerskapets ledare lagförs i  internationella tribunaler för tre decennier av mördande och kränkningar av mänskliga rättigheter.

FFFI är fast övertygad om att det inte saknas åtalspunkter eller bevis härvidlag men ser en alarmerande brist på politisk kurage och oenighet bland internationella samfundet för att konfrontera det iranska prästerskapets ideliga brott mot mänskligheten.

För att ta del av EU:s uttalande om avrättningen av ungdomsbrottslingar i Iran, i full text (engelska), klicka här.

FN:s konvention om barnets rättigheter, läs här