Engagemang

Göteborg- En kväll i solidaritet med invånarna i Camp Ashraf

 

FFFI Göteborg- Ett stort antal exiliranier på inbjudan av iranska film center i exil deltog i ”en kväll för solidaritet med invånarnai Camp Ashraf” och annonserade sitt stöd till dess invånare.

Under kvällen hedrade  musikgruppen Simorgh med sin enastående musik och sång minnet av de 35 medlemmar som dödadesi en brutal attack mot civila utförd av irakiska styrkor den 8 april.

Därefter representanter från student föreningen, akademiker och människorättaktivister genom sina tal förklarade det fruktansvärda rådande läget i lägret efter attacken.  Talarna krävde i sina tal att Sverige ska  göra allt i sitt kraft att pressa Iraks regering till att häva den medicinska blockaden och tillåta Ashraf-invånarna att söka lämplig sjukvård påsjukhus och andra vårdinrättningar i Irak.

Talarna krävde också att Sverige stödja Iranska nationella motståndsrådets krav på att FN och USA genast tar översäkerhetsansvaret förCamp Ashraf och skyddar lägerinvånarna från fortsatta aggressioner.