Andra nyheter

Häv den medicinska blockaden mot Camp Ashraf för att stoppa en humanitär katastrof

Vid en presskonferens idag avslöjade Förenade Föreningar för ett Fritt Iran nya detaljer kring inhumana restriktioner, utfört av Iraks premiärminister Nouri al – Maleki, mot Camp Ashraf i Irak och varnad för en omfattande humanitär katastrof som hotar lägrets invånare.

Uttalandet vid presskonferens av den 29 april 2011

Den 8 april kunde världen bevittna ännu en brutal attack mot Camp Ashraf i Irak, hemvist för 3400 medlemmar av den iranska oppositionen, Folkets mujahedin. Attacken mot Camp Ashraf, den 8 april, skedde efter en begäran från prästerskapets regim i Iran och var iscensatt på order av irakiska premiärministern, Nuri al-Maliki. FN-utredare som flera dagar efter attacken fick en begränsad tillgång till lägret, bekräftade de siffror som hade tillkännagivits av lägerinvånarna fram till tiden för besöket nämligen 34 döda samt över 300 skadade.

Flera regeringar, irakiska politiska partier jämte FN har fördömt den våldsamma attacken och påyrkat en oberoende och genomgripande utredning.

Men veckor efter attacken står irakiska pansarfordon fortfarande stationerade i lägret och irakiska styrkor har under denna tid vid flera tillfällen attackerat lägerinvånarna med kalla vapen och hotat de genom att skjuta i luften. Den irakiska regeringen har dessutom fullföljt attacken genom en hetskampanj mot invånarna i Ashraf med falska anklagelser samt genom att skärpa sin medicinska blockad mot lägret.

Den medicinska blockaden som infördes i början av 2009 har omfattat restriktioner på medicinleveranser och vårdförnödenheter samt förbud mot att söka vård på  sjukhus i Bagdad och Baquba för de svårt sjuka inklusive de med livshotande skador efter attacken, den 8 april.

Flera invånare i Camp Ashraf däri några av de skadade, har sina anhöriga i Sverige. Tre representanter av dem, Mona Doughforosh, Forough Shariary och Afagh Nourbakhsh deltog i dagens presskonferens vid Mynttorget och berättade om sin oro över irakiska regeringens behandling av deras anhöriga i Camp Ashraf.

Sina Dashti,specialistläkare förklarade situationen ur ett medicinskt perspektiv under sitt medverkande i presskonferensen på Mynttorget, den 29 april. Han underströk behovet av lämplig vård och nödvändig medicin för att i första hand rädda livet på de med livshotande skador men också för de som riskerar att få sina skador förvärrade på grund av infektioner blodbrist eller andra följdsjukdomar.

Gösta Grönroos, vice ordförande för Friends Of a Free Iran-Sverige, deltog också vid presskonferensen. Han redogjorde för situationen ur ett politiskt perspektiv och underströk att den svenska regeringen har ett ansvar härvidlag för att stoppa en stundande humanitär katastrof.

Kenneth Lewis, advokat till flera invånare i Camp Ashraf närvarade också vid dagens presskonferens. Han underströk att lägerinvånarna är civila, skyddade personer under den fjärde Genèvekonventionen vilket innebär irakiska styrkors agerande strider emot internationella konventioner, internationell humanitär rätt och utgör brott mot mänskligheten.   Han tillade att det internationella samfundet har ett ansvar att säkerställa lägerinvånarnas beskydd, då den irakiska regeringen helt har ignorerat sina skyldigheter beträffande Camp Ashraf.

FFFI stöder Iranska nationella motståndsrådets krav på att FN och USA genast tar översäkerhetsansvaret för Camp Ashraf och skyddar lägerinvånarna från fortsatta aggressioner.

FFFI ämnar stoppa en stundande humanitär katastrof och bedömer att nödvändiga steg härvidlag bör omfatta ett av följande:

a.       Att genast transportera de skadade, i synnerhet de med livshotande skador till amerikanska militärsjukhus beläget nära Camp Ashraf,

b.      Att transportera de skadade till sjukhus i Arbil eller länder i Europa,

c.       Att pressa Iraks regering till att häva den medicinska blockaden och tillåta Ashraf-invånarna att söka lämplig sjukvård på sjukhus och andra vårdinrättningar i Irak..

FFFI uppmanar regeringen att agera aktivt tillsammans med FN, EU och USA för att ett av ovanstående förslag ska förverkligas och erinrar om att iranska motståndsrörelsen har vid flera tillfällen förklarat att den kommer att stå för alla kostnader i detta avseende.