Motståndsrörelsen, Nyheter

Int. konferens i Paris: FN och USA måste skydda invånarna i Camp Ashraf

En videosammanfattning från konferensen och talen, finns tillgänglig på FFFI:s Youtube-kanal: Internationell konferens i Paris, den 27 april: Ashraf under attack, invånarnas ståndaktighet, US:s, FN:s och EU:s ansvar, del 1 och del 2

Iranska nationella motståndsrådet, NCRI, anordnade en internationell presskonferens i Paris igår, för att framföra krav på ett internationellt beskyddande för invånarna i Camp Ashraf i Irak, vilka var föremål för en brutal attack tidigare den här månaden.

Flera talare vid konferensen, som hade samlat 2000 åhörare, fördömde den våldsamma attacken mot de försvarslösa invånarna i Ashraf, den 8 april och påpekade att världssamfundet har ett ansvar att garantera säkerheten för lägerinvånarna och försvara de civila lägerinvånarna mot vidare attacker i framtiden.

Panelen vid konferensen, den 27 april, bestod av Maryam Rajavi, NCRI:s valda president, General James Jones, Obamas nationella säkerhetsrådgivare (2009-2010), Elie Wiesel, Nobels fredspristagare (1986), General Wesley Clark, tidigare befälhavare för NATO, Patrick Kennedy, kongressledamot (1991-2011), Ingrid Betancourt, colombiansk presidentkandidaten, William Bourdon, och Jean-Pierre Spitzer, försvarsadvokater för invånarna i Ashraf, samt Kent Olsson, tidigare M-riksdagsledamot (1991-2010).

Talarna efterlyste antagande av brådskande åtgärder från FN och USA för ett irakiskt trupptillbakadragande från Camp Ashraf och för att säkerställa skyddet för lägerinvånarna.

Flertal medlemmar av Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, deltog som åhörare vid konferensen och kunde till sin glädje höra ett svenskt anförande samt se när Kent Olsson överlämnade ett uttalande till Maryam Rajavi, NCRI:s valda president, undertecknad av över 100 riksdagsledamöter som kallade på den svenska regeringen att uppmana USA och FN att tillhandahålla akut skydd för Camp Ashraf-invånarna i syfte att häva den inhumana belägringen samt stoppa aggressioner och den psykologiska tortyren mot dem.

I uttalandet uppmanade riksdagsledamöterna svenska regeringen att erkänna iranska folkets ansträngningar för att etablera demokrati, frihet, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen samt att inleda en dialog med den iranska demokratiska oppositionen, NCRI.