Artikel

Den interna krisen mellan prästerskapets olika fraktioner fördjupas

Den interna krisen mellan prästerskapets olika fraktioner fördjupas och nya konflikter blossar upp allteftersom iranska makthavare måste konsolidera inför ökad folkligt missnöje i samhället samtidigt som de blir alltmer isolerade utomlands.

En ny konflikt som börjat blossa upp mellan Ahmadinejads och Khameneis fraktion återspeglas i turerna kring underrättelse ministern, Moslehi, vara eller inte vara. Det startade med att Ahmadinejad avsatte Moslehi som underrättelse ministern som i sin tur påstod att han hade sagt upp sig själv. Men det dröjde inte länge innan den högste andlige ledaren Khamenei lade in sitt veto och återinstallerade Moslehi som underrättelse ministern. Det iranska parlamentet gav också sitt stöd till Khameneis beslut och menade att presidenten, Ahmadinejad, inte kan sätta sig över den högste andlige ledarens beslut.

Texten nedan är publicerad på webbsajten Dolatyar som står Ahmadinejad väldigt nära. Det utfärdar en varning från fraktionen nära presidenten som hotar de andra fraktionerna med obekväma avslöjanden samt eventuella gatustrider om de fortsätter att underminera presidentens makt och ställning.

Frukta dagen då doktorn [Ahmadinejad] tar bladet ur mun

Ahmadinejad har hotat sina kritiker med att de borde frukta regellösa, blodiga sammandrabbningar om de önskar att fortsättningsvis förhålla sig kritiska till hans regering och arbeta för att avsätta den, skriver webbsajten Dolatyar som står Ahmadinejad väldigt nära.

”Om fysisk terror var den tidigare huvudmetoden för regeringar och terroristgrupper att eliminera sina fiender, finns det idag nya metoder som personlighetsterror bland den allmänna opinionen”, tillägger webbsajten Dolatyar.

”Denna fråga är kanske svårbegriplig och svårsmält för många men denna fraktions påtagliga samordning med skamliga terrorister och hycklande (Monafegh) mördare gör att det inte finns något tvivel om att en komplott är på gång”.

Det finns några viktiga punkter i sammanhanget värt att notera:

Första: Det finns grupper som har kommit till den slutsatsen att om Ahmadinejad fortsätter på samma spår då måste vi hädanefter packa väskorna och dra. De har därför tagit upp en kamp och drabbat samman med regeringen på flera fronter. T.ex. har Seda och Syma (Irans statliga Radio och Television) censurerat bort bilder från folkets majestätisk mottagande av Dr. Ahmadinejad under hans två senaste resor. Regeringen anklagas för finansiella bedrägerier och medhjälp till korruption. Och slutligen försöker de mobilisera godtrogna Hizbollah-medlemmar mot regeringen genom att spela på deras rena känslor.

Andra: Enligt vissa bevis och indikationsanalyser från särskilda grupper kommer regeringen att stå inför förödande ekonomiska svårigheter under det kommande året vilket säkerligen leder till omfattande allmänna protester. Mot denna bakgrund har grupper och individer nära regering redan nu börjat ta avstånd från den och än värre försöker utnyttja potentialen i troliga protester för att avsätta regeringen om så krävs. Men oavsett alla analyser lyckades regeringen att neutralisera dessa olycksbådande planer och skjuta upp dem till framtiden. Men ärendet kring underrättelseministerns uppsägning och påföljande medieuppvaktning är ämnad att ge nödvändig näring åt ett accelererande av denna fråga.

Tredje: Det som bevisades under tidigare komplotter var att mumifierade grupper fick chansen att återupplivas. T.ex. kunde Monafeghins (översatt ordagrant till svenska, icke-trogen) operativa terrorkärnor under ett fåtal timmar snabbt ta över kontrollen och dirigera sammandrabbningarna och störningarna.

Med denna analys måste man inse att om smutskastningsvågen mot regeringen fortsätter likaledes och de tillsynes mediala protesterna övergår till sammandrabbning på gatorna skulle det inte dröja länge innan huliganer och fiender får inflyttande och landets gator omvandlas till ett slagfält med blodiga och regellösa sammandrabbningar, eftersom under sådana omständigheter kommer ingen att känna igen sin motpart.

Fjärde; Detta är ingen varning! I egenskap av bröder som nu är farligare än den gröna rörelsen enligt era egna åsikter, vill vi ge er rådet att inte förena ert öde med det av de förgångna fienderna. Tvinga inte doktor att ta bladet ur mun och bryta tystnaden för om så blir fallet kommer ni att ha göra med en arg befolkning som kommer att avslöja och röja undan era konspirationer på en halv dag. Om folket får reda på vidden av vissa individers korruption djupet av deras kriminalitet, kan ni vara säkra på att de kommer att jämna era palats med marken en efter en.