Nyheter

Irans parlament: Ahmadinejad måste ta tillbaka underrättelse ministern, Moslehi

En konflikt mellan prästerskapets president Ahmadinejad och landets högste andlige ledare Khamenei har blossat upp sedan Khamenei utnyttjade sitt veto och återinrättade den sparkade underrättelse ministern, Heidar Moslehi.
Irans parlament påyrkar president Mahmoud Ahmadineajd att lyda en order från landets högste ledare att återinföra Irans underrättelsetjänst minister.

Uttalandet från lagstiftarna fördjupar kampen på hösta politisk nivå över Heidar Moslehi, som avgick på söndagen efter en uppenbar motsättning med Ahmadinejad. Men högste andlige ledaren, Khamenei, beordrade Moslehi att stanna kvar omedelbart efter hans avgång.

Iranska medier säger att Moslehi kom till sitt arbete på onsdag, men en pro-regeringen webbsida rapporterade att Ahmadinejad inte erkänner honom som sin underrättelse minister. Presidentens hemsida har inte heller tagit bort rapporten om Moslehis avgång.

Khamenei har sista ordet om alla statliga frågor och prästerskapets parlament varnade för att Ahmadinejad inte kan avvisa landets mäktigaste person.

Enligt rapporter har retoriken mellan de olika fraktionerna hårdnat och flera hot om avslöjanden av korruption och andra storskaliga bedrägerier har framförts från båda håll, i synnerhet från Ahmadinejad-fraktionen som hotar med att ta bladet ur mun. De hotar med att om folket fick reda på vidden av korruption och förtryck från vissa, skulle de säkerligen bränna deras egendomar, en efter en.