Engagemang, Motståndsrörelsen

12:e dagen av protester utanför amerikanska ambassaden

Exil- och svensk-iranier samlades för 12:e dagen i rad utanför den amerikanska ambassaden för att protestera mot amerikanska regeringens passivitet i frågan om Camp Ashraf samt kräva att USA tar sitt ansvar och tillhandahåller lägerinvånarna det skydd som de har blivit utlovade enligt överenskommelse mellan amerikanska styrkor och varje invånare i Camp Ashraf.

Deltagarna krävde samtidigt att USA skulle ”sluta blunda och agera nu” samt att ”beskyddet av Ashra, är amerikansk skyldighet”. Dagens demonstration gästades dessutom av Praviz Khazai, Iranska nationella motståndsrådets representanter i de skandinaviska länderna, som höll ett anförande till deltagarna. Han prisade invånarna i Ashraf för deras ståndaktighet inför en brutal attack på order av iranska regimen samt påpekade att ett stycke iransk historia skrevs i Camp Ashraf precis som tidigare generationer av iranska frihetskämpar har gjort när de ställts inför ett orättfärdigt ultimatum att underkasta sig förtryck.

Han tillade att händelserna i Camp Ashraf kommer att följas upp noggrant och att den iranska motståndsrörelsen håller på att undersöka alla juridiska möjligheter i FN-systemet och internationellt för att lagföra de ansvariga i internationella tribunaler.

Han underströk att USA har ett moraliskt och juridiskt ansvar gentemot invånarna i Ashraf och kan hållas ansvarig för deras passivitet och blidkande i detta avseende om de fortsätter att ignorera sitt ansvar.