Nyheter

Iran fastställer mars 2012 för parlamentsval

Iran ska hålla ”parlamentsval” den 2 mars nästa år sade Irans inrikesminister Mostafa Mohammad Najjar till bland andra iranska offecilla nyhetsbyrån IRNA.

Parlemantvalet kan vara en språngbräda för protester från Irans opposition efter ett obevekligt tillslag sedan oroligheterna efter det omstridda omvalet av president Mahmoud Ahmadinejad under sommaren 2009.

Men det kan också vara en test av Ahmadinejads styrka, som under senare tid har starkt ifrågasatts av det nuvarande parlamentet.

Parlamentvalet är inte på något sätt fritt eller rättvist val och är endast en skymf mot de demokratiska värderingarna och dess principer. Vem som heslst får inte ställa upp i parlamentsvalet. Den som vill kandidera till parlamentet måste först genomgå det nålsöga som består i att godkännas av det religiösa Väktarrådet, vilket har makt att utesluta de kandidater som ”inte uppfyller villkoren”. Rådet måste dessutom bekräfta och godkänna valresultatet innan det blir slutgiltigt.

Den senaste parlamentssvalet hölls 2008 när de konservativa vann en majoritet i den 275-sits stora kammaren.

Khomeini inrättade Väktarrådet i samband med att han konsoliderade sitt styre baserat på principen om prästerskapets envåldshärskning. Väktarrådet vars medlemmar utses av den högste andlige ledaren har som främsta uppgift att granska kandidater till de olika valen i Iran. Rådet har som praxis att utesluta alla kandidater vilka inte är trogen mot och hängiven till principen om prästerskapets envåldshärskning. 

De olika valen som har iscensatts i Iran sedan tre decennier tillbaka är därmed inget annat än ett skådespeleri för gallerierna där segrarna representerar prästerskapet och dess illasinnade ideologi. Men tyvärr framstår dessa makthavare felaktigt som företrädare och representant för den iranska befolkningen, i ivren att fortsätta sin ”kritiska dialog” med prsäterskapet i Iran.