Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Riksdagsledamöter uttrycker oro över attacken mot Camp Ashraf

Mats Gerdau (M) skickar en hjärtlig hälsning till deltagarna i demonstrationen på Mynttorget i Stockholm, lördagen den 9 april:

”Jag är väldigt upprörd av de rapporter vi har fått om den brutala attacken som har skett i Camp Ashraf igår, när de tungt väpnad militären gick in och sköt mot befolkningen i lägret. Hittills har 8 kvinnor och 25 män rapporterats döda, däribland en svensk medborgare. Mer än 300 sägs vara sårade. De flesta skadorna är av skottsskador vilket gör att många fler kan mista livet om inte de får vård omedelbart. Dessa angrepp måste sluta omedelbart.

Att använda tung militär utrustning och skjuta mot civila är klart ett brott mot mänskligheten och det bör starkt fördömas av det internationella samfundet. Jag hoppas verkligen att vår regering fördömer denna hänsynslösa attack och agerar för att militären drar sig tillbaka från lägret. Freden och stabiliteten gynnas inte av att våldet trappas upp. Ett fritt och demokratiskt Iran borde vara ett högt prioriterat mål för hela världssamfundet och förhoppningsvis får frihetssträvandena i Nordafrika och Mellanöstern efterföljare i Iran.

Jag vill också uttrycka mina djupaste sympatier till de familjer och anhöriga som har sina nära och kära i Ashraf och som har samlats här idag. Jag beundrar er tålamod och beslutsamhet för kampen för frihet och demokrati i ert land”.

Mats Gerdau, Riksdagsledamot (m)

2011-04-09

Per Lodenius (C) skickar en hjärtlig hälsning till deltagarna i demonstrationen på Mynttorget i Stockholm, lördagen den 9 april:

”Jag har hört och sett nyhetsrapporteringen från den fasansfulla tragedi som ägde rum i Camp Ashraf igår. Mer än 30 personer befaras döda, däribland en Svensk. Flera hundra är allvarligt skadade. Oavsätt vilka motiv Irakiska myndigheter ger för sitt agerande så är det totalt oacceptabelt att låta militär skjuta och döda civila. Jag vet att Norges utrikesminister har uttalat sig om detta. Även Englands och USAs utrikesdepartement har fördömt händelsen i Ashraf. Jag har en önskan att också Sveriges regering handlar och fördömer militära aktioner där civila dödas så som skett i Ashraf. Världssamfundet måste handla så att de sårade i kamp Ashraf snabbt får vård innan fler mistar livet.

Jag vill med detta skicka en hälsning till er som idag samlats på Mynttorget i er kamp för ett fritt och demokratiskt Iran”.

Per Lodenius, Riksdagsledamot för Centerpartiet

2011-04-09

Per Lodenius hemsida