Motståndsrörelsen, Nyheter

UNAMI bekymrad över rapporter om våldsamma incidenter i Ashraflägret

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) utfärdade ett pressmeddelande av den 8 april och uttryckte oro över rapporterna om de senaste våldsamma incidenter i Ashraflägret som resulterat i dödsfall och skador.

UNAMI upprepar att insatser krävs för att stoppa våldet och med syfte att fredligt lösa alla frågor.

UNAMI manar till återhållsamhet och respekt för humanitära och mänskliga rättigheter samt uppmanar de irakiska myndigheterna att tillhandhålla humanitärt bistånd i detta avseende och tillgång till läkarvård.

UNAMI:s mandat omfattar främjande av mänskliga rättigheter i Irak, och dess kansli för mänskliga rättigheter bedömer regelbundet situationen i och runt lägret. FN fortsätter att förorda att Camp Ashraf-invånare ska skyddas från tvångsavvisning, utvisning eller repatriering i strid med non-refoulement-principen.

UNAMI och den höge kommissionären för mänskliga rättigheter har under de senaste åren noga övervakat situationen i Camp Ashraf. UNAMI har försökt utreda möjligheterna till att bistå för att uppnå en lösning som är förenligt med Iraks rättigheter som suverän nation och internationell rätt.

UNAMI är fast besluten att fortsätta övervaka situationen i lägret.