Engagemang, Nyheter

Sverige måste bryta sin tystnad

 

Omkring 700-800 personer samlades idag på Mynttorget, mellan 14-16, för att protestera mot den brutala attacken mot Camp Ashraf där 33 lägerinvånare däri en svensk medborgare dödades och flera än 300 skadades däribland många livshotande.

Deltagarna krävde att svenska regeringen skulle fördöma attacken och vidta åtgärder för att stationera en permanent FN-övervakningsgrupp i lägret ämnad att förhindra framtida blodbad i Ashraf.

Kenth Lewis, advokat för flera av invånarna i Ashraf, talade till deltagarna och påpekade att USA har ett ansvar att skydda lägerinvånarna enligt deras skriftliga överenskommelse och löften till varje invånare. Han krävde att Sverige skulle bryta tystnaden och fördöma den brutala attacken mot civila i Ashraf.

Flera riksdagsledamöter och personligheter skickade personliga hälsningar till deltagarna. De önskade att Sveriges regering ”handlar och fördömer militära aktioner där civila dödas som i Ashraf”.

De krävde även att ”världssamfundet måste handla så att de sårade i Camp Ashraf snabbt får vård innan fler mister livet” sade Per Lodenius, riksdagsledamot (C) i sin hälsning till demonstranterna.

Mats Gerdau, riksdagsledamot (M) sade ”Jag är väldigt upprörd av de rapporter vi har fått om den brutala attacken som har skett i Camp Ashraf igår, när de tungt väpnad militären gick in och sköt mot befolkningen i lägret. Han uttryckte även sina djupaste sympatier till de familjer och anhöriga som har sina nära och kära i Ashraf och samlades här idag. Han tillade i sin hälsning att ”Sveriges regering fördömer denna hänsynslösa attack och agera för att militären drar sig tillbaka från lägret”.

Ett uttalande från FOFI-Sverige lästes upp av FOFI:s representant. FOFI ”fördömde attackerna och uppmanade den svenska regeringen i likhet med den norska och brittiska regeringen att göra det samma. De ansvariga bör efterlysas för brott mänskligheten och föras till den internationella brottmålsdomstolen i Haag”.

Förenade föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, åberopar sina tidigare ståndpunkter och deltagarnas krav att Sverige har ett ansvar att göra allt för att förhindra en liknande humanitär katastrof.

Sverige, som en del av det internationella samfundet, måste verka aktivt för att USA och FN håller sina löften och tar sitt ansvar om att garantera säkerheten för Ashraf-invånare. Första steget i denna riktning är att driva bort irakiska styrkor från Camp Ashraf samt att inrätta en permanent närvaro av en FN-övervakningsgrupp i lägret.