Andra nyheter

Demonstration i protest mot prästerskapets repressiva åtgärder mot den demokratiska oppositionen

Pressmeddelande av den 7 april 2011

Hundratals exil- och svensk-iranier planerar att delta i en demonstration på Mynttorget i Stockholm, lördagen den nionde april, för att protestera mot prästerskapets komplotter och repressiva åtgärder mot den demokratiska oppositionen som sker både i Iran och utanför landetsgränser i Camp Ashraf i Irak.

Söndagen den tredje april ockuperade irakiska väpnade styrkor delar av Camp Ashraf genom att invadera lägret med uppemot 30 stridsvagnar och pansarfordon. Beslutet att invadera kom från Iraks premiärminister Nuri al-Maliki på begäran av den religiösa diktaturen i Iran. Camp Ashraf i Irak, är hemvist för 3400 medlemmar av den största iranska oppositionen, Folket Mojahedin, vilka åtnjuter statusen skyddade personer under den fjärde Genevekonventionen. Den senaste militära invasionen är mot denna bakgrund en tydlig kränkning av gällande internationella lagar och konventioner som skyddar civilas och flyktingars rättigheter.

Medan irakiska styrkors aggressioner mot invånarna i Camp Ashraf tilltar, har flera av deras familjemedlemmar blivit arresterade i Iran. De sitter idag frihetsberövad i prästerskapets fängelser enbart för att de har anhöriga som är bosatta i Camp Ashraf i Irak. Detta har även under senare tid blivit en förevändning för att avrätta flera av dessa politiska fångar.

Utvecklingen under de senaste två åren visar att Nuri al-Maliki är beredd att ta till både bedrägliga metoder och olovliga handlingar för att tillmötes gå iranska prästerskapets krav på att tillintetgöra Camp Ashraf. Vid ett möte med EU-ländernas diplomatiska företrädare, den fjärde april, försökte han vilseleda diplomaterna istället för att ge specifika svar på deras protester mot den senaste militära interventionen i Camp Ashraf.

Mot denna bakgrund medverkar Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) i en demonstration på Mynttorget, lördagen den 9 april, för att protestera och fördöma ockupationen av Camp Ashraf genom irakiska väpnade styrkor på order av den religiösa diktaturen i Iran. Deltagarna avser även att framföra ett krav på omedelbart internationellt ingripande genom FN och amerikanska styrkor i Irak för att irakiska militärstyrkor ska dra sig tillbaka från Camp Ashraf.

FFFI uppmanar regeringen att verka aktivt för en formell och permanent FN-närvaro i lägret under skydd av amerikanska styrkor för att övervaka situationen och därigenom stoppa liknande övergrepp som lägerinvånarna får utså idag.

Tid: lördagen, 9 april 2011 mellan 14-16

Plats: Mynttorget, Stockholm

Kontakt för press:

Massud Kiani 073-690 43 30

Akbar Parizani, 070-745 56 60