Mänskliga Rättigheter, Nyheter

EU mannar till frisläppande av sju Bahailedare

EU:s ”utrikesminister”, Catherine Ashton, uttryckte sin oro över långa fängelsedomar för sju Bahialedare och uppmanade till deras omedelbara frisläppande, i ett uttalande av den 1 april 2011. Hon uttryckte särskild oro över att individernas tillhörighet till den religiösa minoritetsgruppen, Bahai, påstås utgör grunden i de långa fängelsestraffen för dessa personer.

”Jag är bekymrad av den senaste informationen om att den ursprungliga domen om 20-års fängelse mot sju tidigare Bahai-ledare kan ha återinförts. Detta kommer bara sex månader efter att Irans appellationsdomstol beslutat att minska deras domar till 10 år. Jag uppmanar de iranska myndigheterna att klargöra den rättsliga situationen för de sju berörda personer. De och deras advokater bör ges erforderlig tillgång till all relevant dokumentation om berör deras fall”, skriver Catherine Ashton i sitt uttalande.

Hon tillägger, ”Jag uppmanar därför de iranska myndigheterna att omedelbart frige de sju Bahai-ledare, vars straff tycks vara motiverade av att de tillhör en minoritets tro samt att upphöra med förföljelsen av religiösa minoriteter i Iran”.

Uttalandet från EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i sin helhet (på engelska), läs här …