Engagemang, Nyheter

Demonstranter ställer krav på Sverige

Ett hundratal demonstranter samlades på lördagen på sergels torg för visar sin avsky mot iranska regimens brutala behandling av politiska fångar. Proteserna kom efter att politisk fången Mohsen Dokmehchi dog på tisdagsnatten på ett sjukhus till följd av sin svåra sjukdom efter att ha vägrats lämplig vård under en långtid

Han är inte den enda fången som drabbas av en regimens omänskliga, brutalt och hänsynslösa kraftåtgärder, det finns flera andra politiska fångar som är utsatta för liknande skoningslös behandling och riskerar att tillmötesgå samma öde säger Massud Kiani, arrangör och deltagare i demonstrationen.
”Regimens avsikt är att bryta ner fångarna och framtvinga falska bekännelser genom att orsaka dem en långsam och smärtsam död” tillägger han.

Demonstranter uppmanade den svenska regeringen att visa större handlingskraft och vidta konkreta handlingar mot de ansvariga för de pågående kränkningarna av mänskliga rättigheter i Iran.
Sverige, i egenskap av initiativtagare, bör aktivt driva på så att FN:s rapportör ges tillfälle till oanmälda och spontana besök i Iran med fritt tillträde till prästerskapets fängelser och andra inrättningar för att på plats kunna utreda de omänskliga förhållanden som råder där, säger Massud Kiani.

Förra veckan beslutade FN:s råd för mänskliga rättigheter idag att inrätta en särskild rapportör för mänskiga rättigheter i Iran. Rapportören ska samla information om situationen i Iran och bidra till att uppmärksamma problem i landet inom området för mänskliga rättigheter.