Nyheter

Irans befolkning över 75 miljoner

Irans folkmäng har passerat 75 miljoner enligt Irans Statistisk Center, rapporterar den halvofficiella nyhetsbyrån ISNA. Förra året vid samma tidpunkt räknades befolknings mängden som 74 miljoner.

Under det senaste året har Mahmoud Ahmadinejad upprepade gånger uppmanat till en ökning av familjens storlek och beskrivs populationskontrollen som en idé som propageras av ”fiender” och ”kolonialister.”

I december förra året, sade Mahmoud Ahmadinejad: ”Två barns familj modellen förstör nationen. Med bara två barn, vad skulle hända med oss? Samma sak som händer i Europa.”

Presidenten avvisade tanken på att en låg befolkningstäthet leder till en högre levnadsstandard. ”två barn politiken tillhör den västerländska liberala humanistiska systemet, sade han,” som gör gällande att barn är ett hinder för att njuta av livet. ”

Befolkning-kontroll politiken etablerades 1959 med grundandet av sociala och familjens välfär, men under de senaste 50 åren har Irans befolkning fyrdubblats. Dessa riktlinjer var helt utrotad efter 1979 års revolution, och befolkningen ökade kraftigt i mitten av åttiotalet och början av nittiotalet.

Under Khatamis regering, 1997-2005 gjordes en försök att etablera nya populationsbaserade kontroll politik, men de har effektivt motverkas sedan Ahmadinejad kom till makten 2005.