Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Prästerskapet avrättade fem fångar i Evin-fängelset

Prästerskapet hängde fem fångar i det ökända Evin-fängelset i hemlighet på måndag, den 14 mars, enligt rapporter från Hrana nyhetsbyrå. En kvinna, två män och ett par identifierade som Adiva Mirza Soleiman och Varjoun Petrosian, vilka var anhängare av den judiska och kristna tron ​​respektive, blev avrättade genom hängning i fängelset i Teheran.

Prästerskapets myndigheter och de olika säkerhetsorganen har hindrat familjerna till de avrättade fångarna från att hålla minnestund för sina anhöriga.