Motståndsrörelsen, Nyheter

Spansk domstol utreder brotten mot Ashraf-invånarnas rättigheter

En nationell domstol i Spanien har beslutat att bland andra utreda den psykologiska tortyren av invånarna i Camp Ashraf, som har pågått sedan februari 2010 genom mer än 200 kraftfulla högtalare. The National Central Investigative Court number 4 of Spain har i en kallelse utfärdad av den 17 mars, och fastslagen av den 23 mars, beordrat två irakiska tjänstemän och ytterligare två militära officerare att inställa sig inför rätten för de påstådda brotten mot internationella samfundet i Camp Ashraf.

De fyra är anklagade för seriösa överträdelser av fjärde Genevekonventionen när det gäller medlemmar av Folkets mojahedin vilka för närvarande är bosatta i Camp Ashraf. De fyra irakiska tjänstemän somska infinna sig i domstol är Ali Yeseri, en högt uppsatt tjänsteman vid premiärministern Nouri Malikis kansli och chef för kommittén för stängning av Camp Ashraf; Sadeq Mohammad Khazem, sekreterare för samma kommitté; överstelöjtnant Nezar, en av de officerare som ansvarar för säkerheten av Ashraf, och löjtnant Haydar Azab Mashi.

Camp Ashraf beläget i Irak, är hemvist för 3400 medlemmar av den största iranska oppositionen, Folkets mojahedin (People’s Mojahedin Organization of Iran, PMOI/MEK).

För att ta dela av pressmeddelandet i detta avseende (på engelska), se här.