Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iran till attack mot tillsättningen av en särskild FN-rapportör för MR

Teheran gick på fredagen till verbal attack mot beslutet från FN:s råd för mänskliga rättigheter om att inrätta en särskild rapportör för mänskliga rättigheter i Iran med uppgift att bland annat undersöka anklagelserna om pågående brott mot mänskliga rättigheter i landet.

Förslaget om att inrätta en särskild rapportör för Iran kom efter initiativ från Sverige och USA och antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter efter en omröstning i torsdags med 22 röster för, 14 nedlagda och 7 emot. Fyra länder från rådets 47 medlemsländer valde dock att inte delta i omröstningen (klicka här för att ta del av FN-resolutionen).

UD skriver i sitt pressmeddelande av den 24 mars 2011 att ”rapportören ska samla information om situationen i Iran och bidra till att uppmärksamma problem i landet inom området för mänskliga rättigheter. Rapportörens uppgift blir att följa utvecklingen i Iran och rapportera till FN:s generalförsamling och rådet för mänskliga rättigheter. I höst ska FN:s generalförsamling få en första avrapportering”.

Iranska utrikesdepartementet kallade emellertid den nyinrättade tjänsten för att vara ”politiskt motiverat” ämnad att avleda uppmärksamhet från missförhållanden i USA. Talesman för iranska UD, Ramin Mehmanparast, hävdade att beslutet som antogs efter votering på torsdagen vid FN:s råd för mänskliga rättigheter kom ”efter amerikanska påtryckningar”.

Beslutat att inrätta en ny tjänst för utredare för ett specifikt land som är medlem i FN, snarare än att bara förlänga ett tidigare befintligt mandat, är det första i sitt slag sedan det Genève-baserade rådet bildades 2006. En utomstående sakkunnig kommer att utses till den nya tjänsten när rådet åter träffas i juni.

Iran, som inte är en medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter, anser att beslutet är en inblandning i landets inre angelägenheter.

”Antagandet av den anti-iranska resolutionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter kan inte rättfärdigas. Det är politiskt motiverad och var godkänd efter amerikanska påtryckningar”, sade Mehmanparast under ett TV-sänt tal i den statliga televisionen.

Han tillade ”målet med denna resolution var att pressa den islamiska republiken av Iran samt … avleda uppmärksamheten från kränkningar av mänskliga rättigheterna i väst, särskilt i USA”.

Vita huset välkomnade beslutet genom Obamas säkerhetsrådgivare, Tom Donilon, som i sitt uttalande kallar beslutet för ”en historisk milstolpe som bekräftar den globala samstämmigheten och oron över den dystra situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran”.

Storbritanniens utrikesminister, William Hague, sade att det har skett ”en oacceptabel försämring” av situationen för mänskliga rättigheter i Iran samt. Han tillade att den nya FN-utredaren skulle ”uppmuntra de många iranier som tappert fortsätter att kräva sina och andras rättigheter”.

Den holländska regeringen sade att de iranska myndigheterna har sedan valet 2009 ”försökt att systematiskt tysta ner alla kritiska röster, genom frihetsberövande och genom att trakassera människorättsaktivister, advokater, journalister och nu senast oppositionsledare (Mir Hossein) Mousavi och (Mahdi) Karroubi”.

Utrikesministern Carl Bildt säger att ”det försämrade läget för mänskliga rättigheter i Iran är oroande och det behövs ett ökat tryck på landet när det gäller dessa frågor. Det är därför glädjande att FN:s råd i dag, på initiativ från Sverige, beslutade om en särskild rapportör för mänskliga rättigheter i Iran”, enligt UD:s pressmeddelande.

Irans FN-ambassadör, Seyed Mohammad Reza Sajjadi, berättade dock för rådet att USA har begått brott mot mänskliga rättigheter av palestinier genom att stödja Israel, civila afghaner och mot de fångar som hölls i hemlighet, vilka även har blivit utsatta för tortyr.

FN har utsett tiotals oberoende särskilda utredare, eller rapportörer, inom områden som spänner från tortyr och människohandel till tryggad livsmedelsförsörjning och kulturella rättigheter. Det internationella organet har även färre än 10 liknande tillsatta tjänster för länder som Burma, Nordkorea och Sudan.