Nukleärt, Nyheter

Senatorer uppmanar Clinton att införa fler sanktioner mot Iran

En partiöverskridande grupp på 10 senatorer krävde fastare sanktioner och större politiska påtryckningar mot prästerskapets regim i ett brev till USA:s utrikesminister Hillary Clinton på torsdag, enligt rapporter.

Senatorerna, som leds av Jon Kyl (R-Arizona) och Robert Menendez (D-NJ), skrev, ”Den senaste rapporten från internationella atomenergiorganet om Irans pågående verksamhet för att utveckla vapen klargör att vi måste beslutsamt utnyttja tuffare ekonomiska, politiska och diplomatiska åtgärder i den begränsade tid som vi har kvar för att hindra Irans ansträngningar att skaffa massförstörelsevapen och medlem att leverera dem”.

Senatorerna sade till utrikesminister att ”Vi vill försäkra er om utbredd, partiöverskridande stöd i kongressen för att använda hela måttet av USA:s ekonomiska, diplomatiska och politiska makt för att motarbeta Irans kärnvapenambitioner.

Skrivelsen var undertecknad av Sens. Jon Kyl, Robert Menendez, Kristen Gillibrand, Jerry Moran, Robert Casey Jr, Roy Blunt, Lindsey Graham, Bill Nelson, Benjamin Cardin, och Marco Rubio.