Nyheter

Ahmadinejad anklagad för omfattande bedrägeri

Från vänster: Parlamentets talman, Ali Larijani, presidenten, Ahamdinejad, den högste andlige ledaren, Ali Khamenei

Det iranska parlamentets talman, Ali Larijani, anklagade landets president Mahmoud Ahmadinejad för omfattande bedrägerier och sade att både regeringens utgifter och överskridande av förra årets budgetutgifter var ”enorma”.

”Rapporten om tömmande av förra årets budget, som har överlämnats till parlamentet av högsta revisionsdomstolen, är omfångsrik”, rapporterade den statliga nyhetsbyrån Mehr på onsdag genom att citera Ali Larijani.

Eqbal Mohammadi, ledamot i Irans parlament, även kallad Majlis, har begärt att få en rättslig prövning av Ahmadinejads överträdelser. Han sade att ”Något måste göras för att hänskjuta överträdelserna och avstegen till landets juridiska myndighet”.

En annan Majlis-ledamot Lahouti tillade, ”The National Oil Company var ansvarig för flera av dessa överträdelser och den högsta revisionsdomstolen bör utreda denna fråga, särskilt i de fall där stora pengar är inblandade.”

Samtidigt växer sprickan inom makteliten medan de interna stridigheterna mellan olika styrande fraktioner tilltar.

Det iranska parlamentet, Majlis, överlämnade ett ärende till landets rättsväsende, vilket berör försvunna oljeinkomster till ett värde av nästan 12 miljarder dollar. Ärendet gäller Ahmadinejad-regeringens försummelse av att sätta in 12 miljarder dollar av oljeintäkterna på statens bankkonton, enligt den statliga nyhetsbyrån Fars på tisdag.

En Majlis-ledamot, Emad Hosseini, uttalade sig i ärendet och sade att ”Det totala beloppet av utländska reservpengar från tillkomna oljeintäkter under de senaste nio månaderna uppgår till cirka 11 228 miljoner dollar, vilket inte har satts in på konton i strid med lagen”.

167 ledamöter i Majlis röstade för detta beslut.

Det ständigt återkommande konflikten mellan parlamentet och regeringen bottnar i  maktkampen mellan parlamentets talman, Ali Larijani, och presidenten Ahamdinejad, om vilket organ som har den yttersta makten under prästerskapets konstitution, efter den högste andlige ledaren, Ali Khamenei.