Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Massaker på försvarslösa fångar i Qezelhessar-fängelset i Iran

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar om att skicka en undersökande FN-delegation med uppgift att granska den senaste massakern på iranska fångar samt att utreda de omänskliga förhållanden som råder på prästerskapets fängelser, särskilt situationen för politiska fångar.
 
Prästerskapets säkerhetsstyrkor öppnade eld mot försvarslösa fångar i Qezelhessar-fängelset under tisdagsnatten, den 15 mars, vilket orsakade många döda och flera skottskadade. Ett antal fångar omkom på väg till sjukhuset samtidigt som tillståndet för flera andra är livshotande till följd av allvarliga skottskador.

Beslutet att skjuta ner försvarslösa individer kom inför det årliga firandet av Eldfesten, som sammanfaller med natten mot sista onsdagen före nouruz (persiska nyårsdagen) vilket traditionsenligt firas för att välkomna våren och solens återkomst i Iran. Det sker också i tider då landsomfattande folkliga protester med krav på prästerskapets avgång tilltar ideligt.

Tragedin skildrar den grymma sanningen om det religiösa enväldets styre och vittnar om att den iranska regeringen står handfallen inför krav sann demokrati, frihet och en modern rättsordning. De iranska myndigheterna tar således till terror och förtryck i ett förtvivlat försök att hejda spridningen av regimkritiska protester och kväsa folkresningarna i Iran.

Prästerskapet har emellertid underskattat den iranska nationens vilja och beslutsamhet att åstadkomma en demokratisk förändring genom att avsätta den religiösa despotism som i tre decennier har förvägrat sina medborgare deras grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI)

–        fördömer eldgivningen mot de försvarslösa fångarna i Qezelhessar-fängelset, och beser denna handling som ännu en i raden av prästerskapets barbariska brott vilket tecknar ytterligare ett svart kapitel i det religiösa enväldets mörka nutidshistoria;

–         uppmanar till det internationella samfundet, särskilt Förenta nationerna, att kraftigt fördöma detta brott;

–        jämte sina systerföreningar uppmanar FN:s generalsekreterare att tillsätta en FN-delegation med uppgift att utreda detta illdåd samt utreda de omänskliga förhållanden på prästerskapets fängelser, särskilt situationen för politiska fångar som sitter frihetsberövade i iranska fängelser;

–        välkomnar och stöder Sveriges initiativ till en resolution i FN:s råd för mänskliga rättigheter, vilken föreslår en särskild FN-rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Iran;

–        uppmanar i samma anda regeringen, i synnerhet utrikesministern Carl Bildt, att kalla upp den iranska ambassadören för att framföra Sveriges tydliga fördömanden av ovan nämnda massaker samt yttra missnöje mot de flagranta kränkningarna som pågår i oförminskad omfattning trots massiva protester från omvärlden.