Artikel

Iran gör en höna av en fjäder

När Europaparlamentet antog sin resolution av den 10 mars 2011 om EU:s förhållningssätt gentemot Iran, tog parlamentet i beaktande det faktum att ”den iranska regeringens politik utgör till vissa delar ett hot mot stabilitet och fred i regionen. I synnerhet Israel och Gulfregionen känner sig hotade av Irans aggressiva och riktade uttalanden”.

Dessutom tog parlamentet i beaktande att ”Ahmadinejad valdes till president 2005 med hjälp av ekonomisk populism och löften om social rättvisa, men sedan dess har Irans inhemska problem förvärrats alltmer trots de spirande oljepriserna. Därför beklagar Europaparlamentet Ahmadinejads försök att stärka sin politiska ställning i Iran genom att tillämpa ett radikalt förhållningssätt i internationella sammanhang, i förhoppningen att en högröstad anti-västerländsk och anti-israelisk hållning ska stärka Irans ställning som ledare i den muslimska världen.”

Ett exempel på denna aggressiva retorik med utgångpunkten i en anti-sionistisk hållning är prästerskapets senaste utspel när det gäller London-spelens logotyp. Våra misstankar är att prästerskapets tjänstemän strävar efter att skapa en internationell konflikt eller snarare ett verbalt envig ur ingenting.  Förenade föreningar för ett Fritt Iran har valt att översätta ett utdrag ur berörda artikel, (se nedan) för att våra läsare själva ska kunna avgöra i ärendet.

Man bör också ha i åtanken att den brittiska regeringen för en tid sedan beslutade att frysa Iranägda Press TV:s bankkonton i Storbritannien, läs här.

(läs originalet här)

Översättning av ett utdrag ur artikeln.

Iran insisterar på att landet kommer att delta i Olympiska spelen i London 2012, lika ärofull som tidigare, medan det vidhåller sin protest mot spelets rasistiska logotyp.

Den islamiska republikens insisterande kom efter att den brittiske premiärministern, David Cameron, avsiktligt fällde en icke-diplomatisk, respektlös kommentar ämnad att dra in Iran i en snabb reaktion scenario samt att driva den islamiska republikens ämbetsmän till att bojkotta spelen i London, i enlighet med sitt lands fientliga politik gentemot Iran.

I ännu ett tecken på att han är undergiven att stödja sionisterna (FFFI;s anmk. Irans benämning för Israel) under alla omständigheter, gjorde David Cameron en ovälkommen inblandning i en angelägenhet som berör sportliga frågor genom att säga att ”Ingen kommer att sakna dem om de bojkottar Olympiska spelen eftersom de motsätter sig spelets logo”.

”Det är fullständig paranoid. Om iranierna inte vill komma, kom inte.  Vi kommer inte att sakna er”, sade premiärministern till Jewish News.

Iran skrev till den internationella olympiska kommittén förra månaden och klagade på London-spelets logotyp för att den stavar ut ordet ”Sion”, vilket man menade var rasistiskt. Därför krävde landet i sitt klagomål att logon skulle skrotas eftersom detta var en politisk signal, till fördel för sionismen.

Mohammad Aliabadi, chef för Irans olympiska kommitté, anklagade de brittiska arrangörerna för ”rasism”. ”Användningen av ordet Sion av designern bakom logon för Olympiska spelen i London 2012 är en mycket upprörande handling” skrev Aliabadi i ett brev till den internationella olympiska kommitténs ordförande Jacques Rogge.

Han varnade för att om den inte ändrades, kunde det ”påverka deltagandet av flera länder, särskilt länder likt Iran som insisterar på att följa principer och värderingar. ”

En annan iransk tjänsteman gick till verbalt angrepp mot den brittiske premiärministern för hans oförskämda och respektlösa kommentarer och sade att politiker inte har rätt att ingripa i idrottsfrågor.

”Vårt beslut att delta i Olympiska spelen har inget att göra med brittiska politiker, eftersom vi samordna all våra aktiviteter med den internationella olympiska kommittén”, sade generalsekreteraren för Irans olympiska kommitté, Bahram Afsharzadeh.

En lagstiftare föreslog samtidigt att Iran borde starta en islamisk kampanj för att uppmana de muslimska länderna att protestera mot den rasistiska logon för Olympiska spelen i London 2012.

”En islamisk kampanj för att bojkotta Olympiska spelen i London 2012 skulle vara ett lämpligt svar till David Camerons oförskämda kommentarer om Irans kritik mot spelets logotyp, som påstås stava ut ordet ”Sion”, säger parlamentsledamoten och rapportören för utrikeskommissionen, Kazem Jalali.

En annan iransk lagstiftare skällde ut David Cameron för att tänka som britter drömde under artonhundratalets Storbritannien.