Folkliga protester, Nyheter

Eldfesten i Iran, har omvandlats till en protest mot prästerskapet

Runtom Iran har folket, i synnerhet den unga generationen, uppmanat sina landsmän att omvandla firandet av Eldfesten till en omfattande protest mot prästerskapets diktatur. Rapporter från Teheran vittnar om stor närvaro av folket på gatorna samt om sammandrabbningar mellan repressiva säkerhetsstyrkor och ungdomar där ungdomarna står emot styrkornas brutala aggression genom att utnyttja smällare.

Inför den iranska traditionen Eldfesten, vilket sammanfaller med sista onsdagsnatten på året, har cheferna för de olika statliga säkerhetsorganen varnat och hotat folket från att komma ut på gatorna och fira Eldfesten, genom upprepade uttalanden i statliga medier dagarna innan firandet. Prästerskapets olika religiösa ledare har dessutom kallat firandet som en handling mot islam och påstått att det inte ska firas för att festen strider mot den islamiska republikens värderingar.

Enligt rapporter från Teheran har 200 familjemedlemmar till de politiska fångarna i Evin-fängelset kommit samman utanför det ökända fängelset på tisdagskvällen och kräver en omedelbar och villkorslös frigivning av sina anhöriga.

Rapporter från Teheran och andra städer i Iran gör gällande att närvaron av folket blir allt intensivare i och med att natten faller i Iran.

Sidan kommer att uppdateras löpande.

Säkerhetsstyrkor till brutalt angrepp mot ungdomar som firade Eldfesten i Esfahan

Enligt rapporter som kommit in till FFFI, har säkerhetsstyrkor i staden Esfahan iscensatt en bestialisk attack mot ungdomar som hade samlats för att fira Eldfesten med dans och sång. Detta väckte folkets ilska och gjorde att oroligheterna spred sig över hela området. Enligt rapporter har säkerhetsstyrkor skjutit i luften för att skingra folkmassan och verkligheten ser mer ut som scener från Libyen och Bahrain än glädje och firande av den traditionella Eldfesten.