Andra nyheter

Iran använder barnsoldater för att undertrycka protester

Barsoldater beväpnas för att undertrycka protester i Teheran

Prästerskapets regim i Iran använder ”barnsoldater” för att undertrycka regeringkritiska demonstrationer, enligt en rapport som publicerades av The Observer på söndagen.

Internationella kampanjen för mänskliga rättigheter i Iran säger att soldaterna är mellan 14 och 16 år gamla beväpnade med batonger, klubbor och  luftpistoler beordrade att attackera demonstranter. Ungdomarna – tydligen rekryterade från landsbygden – utplaceras in i den vanliga roller som kravallpolis och utgör en tredjedel av den totala styrkan, enligt vittnen.

En medelålders kvinna, som blev attackerad av ungdomarna, rapporterade att några var så unga som 12 år. De hade dialekt från landsbygden vilket indikerade att de hade kommit in från byar långt från Teheran, sade hon.

Några berättade att de hade lockats med löftet om middagar, Chelo kebab, en av Irans nationalrätter.

”Det är verkligen en kränkning av internationell rätt. Det är inte annorlunda än barnsoldater, vilket är brukligt i många konfliktområden, säger Hadi Ghaemi, kampanjens verkställande direktör. ”De rekryteras till att vara en del av konflikten och beväpnas i detta syfte.”

FN: s konvention om barns rättigheter ålägger staterna att vidta ”alla tänkbara åtgärder för att säkerställa att personer som inte uppnått 15 års ålder inte deltar direkt i fientligheter”.

Demonstranter som samlades den 1 mars och veckan därpå, möttes av en stor närvaro av säkerhetsstyrkor. Aktivisterna säger att de repressiva organen utnyttjade metoder som användes för att krossa revolterna efter valet 2009, då mindre grupper av ungdomar exploaterades informellt av hårdföra Basijmilisen.
För att läsa rapporten i full text kicka här