Folkliga protester, Nyheter

Expertrådet kräver ökade kraftåtgärder mot folkresningar

Prästerskapets expertråd har utfärdat ett uttalande där församlingen uttrycker oro över de fortsatta folkliga protesterna och kräver vedergällning mot demonstranter, enligt rapporter från iranska statliga medier.

Den statliga nyhetsbyrån, Mehr News Agency, rapporterade på onsdagen att Expertrådet kallade protesterna för ”hycklarnas ständiga uppvigling”, i ett uttalande vid slutet av sin tvååriga session. Uttalandet tillade, ”upplopp, oro och förolämpningar” bör betraktas som ”handlande i enlighet med etablissemangets svurna fiender.”

Expertrådet refererar även till folkresningar av den 14 februari och slår fast i sitt uttalande att ”Vi påkallar rättsväsendet på det bestämdaste att snarast möjligt lagsöka och straffa ledarna för uppviglingen samt de huvudsakliga gärningsmännen bakom oroligheterna”.

Expertrådets uttalande uppmanar samtidigt maktelitens olika fraktioner att åsidosätta sina meningsskiljaktigheter och ena sig för att värna om det hårt ansatta prästerskapet.