Engagemang

”Uteslut mullornas regim ur FN”

 

Ett stor grupp exil- och svensk-iranier kom samman vid Segels torg på lördagen, i solidaritet med iranska folkets frihetskamp mot den religiösa diktaturen samt i solidaritet med Ashraf-invånarna och för värnandet av deras rättigheter.

Deltagarna protesterade mot prästerskapets allt hårdare repression och det ökade antalet avrättningar i Iran.  Demonstranter ämnade uppmärksamma den oroväckande ökningen av antalet avrättningar i Iran samt protestera mot prästerskapets repression mot sin egen befolkning ämnad att beröva folket deras rättmätiga krav på ett inrättande av folkstyre i Iran.

Vid demonstrationen hade deltagarna satt upp en utställning, vilken förevisade prästerskapets barbariska avrättningsmetoder som hängning och stening. Dessutom ropade deltagarna regimkritiska slagord såsom ”Ned med principen om Velayat-e Faqih (prästerskapets religiösa envälde)”, ”Ned med Diktatorn, Ned med Khamenei” inspirerade av det iranska folkets skanderande under de senaste protesterna.

Deltagarna fördömde regimens ökande trycket  och aggressionen mot de försvarslösa  invånarna i Camp Ashraf i Irak, medlemmar av den huvudsakliga oppositionen mot prästerskapet i Iran, Folkets mojahedin som blir mer frekventa och intensivare.

Demonstranter prisade i ett uttalande regeringen och EU för deras arbete och senaste ställningstagandet mot prästerskapets regim. Samtidigt uppmanar vi båda institutionerna att visa ökad handlingskraft genom att införa riktade sanktioner mot de ansvariga och/eller medansvariga för det ökade förtrycket, vilket även omfattar censur av internet, godtyckliga massarresteringar av regimkritiker, studenter, människorättsaktivister, bloggare och journalister samt ökat antal avrättningar.

Samtidigt manade deltagarna om fortsatt isolering av prästerskapets styre på den internationella arenan genom att ropa ”Uteslut mullornas regim ur FN”.

Demonstranter uppmanade även den svenska regeringen att stänga den iranska ambassaden som en spirationskälla till terrorism.