Folkliga protester, Nyheter

Iran stryper nyhetsflödet från landet, utvisar AFP-journalist

AFP:s ställföreträdande avdelningschef i Teheran Jay Deshmukh utvisades på fredagen av de iranska myndigheterna utan någon förklaring. Deshmukh, en 40-årig indisk medborgare som arbetade för AFP och som hade varit i Iran sedan januari 2009, blev av med sitt presskort tillsammans med 10 andra korrespondenter den 15 februari, en dag efter en större Teheran protest.

Demonstrationen var en av de viktigaste i Irans huvudstad under det senaste året. AFP och flera andra internationella medier rapporterade från denna demonstration.

”Jay är en mycket professionell och erfaren journalist. Hans utvisning är obegripligt och oacceptabelt, sade AFP:s globala nyhetschef Philippe Massonnet.

Utrikes-och iranska medier har varit föremål för kraftiga repressalier i Iran sedan det omtvistade omvalet av den konservativa presidenten Mahmoud Ahmadinejad i juni 2009.

Europaparlamentet belyser speciellt förföljelsen mot de inhemska nyhetsförmedlarna och skriver i sin resolution av den 10 mars 2011 att ”Irans säkerhetsstyrkor – revolutionsgardet, Basijmilisen och polisen – har reagerat med brutala kraftåtgärder och godtyckligt gripit tusentals fredliga demonstranter och dissidenter, bland annat studenter och akademiker, kvinnorättsaktivister, fackföreningsmedlemmar, advokater, journalister, bloggare, präster och kända människorättsförsvarare.”

Tusentals demonstranter har gripits sedan 2009 och hundratals regimkritiker har ställts inför rätta och dömts, några av dem fick långa straff eller avrättning.

Iranska journalister har under samma tid fått betala ett högt pris. Mer än 40 sitter för närvarandefrihetsberövade i fängelse enligt en sammanställning som utfärdades i december 2010 av New York-baserade International Committee for the Protection of Journalists.

De utländska medierna har också varit föremål för prästerskapets repressiva kraftåtgärder. Sedan 2009 har dussintals utländska journalister blivit utvisade från Iran eller förnekade visum till landet eller fått sitt presskort återkallade.

Utländska korrespondenter är i stort sett begränsade i sin rapportering från Iran. De är hindrade genom förbud mot att på plats rapportera från regimkritiska protester och har tilldelats presstalesman för att rapportera om officiella sammankomster.

De utländska medierna måste också få officiella tillstånd för att intervjua iranska tjänstemän och för att kunna rapportera på plats. Utländska medier är nästan alltid utestängda från presskonferenser, med undantag för de som ges av Ahmadinejad eller iranska utrikesdepartementet.