Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Exiliranier strejkar för sin rätt att få stanna i Sverige

Foto av Jonatan Sverker, publicerad i tidningen Dagen

En grupp iranier sittstrejkar i Smyrnakyrkan i Göteborg sedan första mars för att få migrationsverkets uppmärksamhet. Iranierna försöker på detta sätt få Migrationsverket att ta deras situation på allvar. De närmare 30 iranierna har befunnit sig i Sverige i flera år utan att få permanent uppehållstillstånd och tänker nu strejka tills Migrationsverket tar upp deras fall igen.

En av deltagarna Mehdi Sheik Najdi berättar för tidningen Dagen att de har en bakgrund som politiska aktivister och inte kan återvända till Iran, men Migrationsverket tror dem inte. Han tillägger att ”om vi tvingas återvända till Iran så hamnar vi i fängelse, vi kan bli avrättade.”

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, är starkt kritisk mot migrationsverkets hållning gentemot hantering av ärenden från exiliranier. FFFI anser att ingen iranier som tvingats fly Iran bör utvisas mot bakgrund av situationen i Iran. Oavsett individuell eller kollektiv bedömning är det naivt att tro att individer ska kunna leva ett värdigt liv i Iran, när prästerskapets religiösa diktatur inte känner några begränsningar i sitt förtryck. Migrationsverkets agerande är att uppfatta som brist på ansvarstagande och berövar de iranska flyktingarna rätten till en rättvis bedömning  och asyl.

Därför uppmanar FFFI regeringen att kräva ett stopp för utvisning av iranier, i synnerhet de politisk aktiva, då risken för att man ska utsättas för förföljelse, egenmäktiga trakasserier och godtycklig arrestering är betydande. Samtidigt finns det också väldokumenterade bevis på att regimkritiker och även vanliga fredliga demonstranter  utsätts för tortyr och i värsta fall avrättning i prästerskapets fängelser.