Andra nyheter

Demonstration till stöd för iranska folkets kamp för demokrati och i solidaritet med invånarna i Camp Ashraf

Pressmeddelande av den 11 mars 2011

Folkliga protester med krav på prästerskapets avgång förekommer alltmer omfattande i form av studentprotester på universiteten och arbetare som strejkar. Iranska folkets beslutsamhet att åstadkomma en demokratisk förändring är orubbligt, trots stor närvaro av repressiva säkerhetsorgan och massiva kraftåtgärder från prästerskapet.

Samtidigt med protesterna, växer den interna krisen mellan de olika fraktionerna inom makteliten. Rafsanjanis avsättande från ordförandeämbetet av Expertrådet är det senaste utvecklingen i detta avseende, vilket vittnar om att konsolidering inom prästerskapets ledarskap går in i en intensivare fas.

Parallellt ökar trycket mot invånarna i Camp Ashraf i Irak, medlemmar av den huvudsakliga oppositionen mot prästerskapet i Iran, Folkets mojahedin. Aggressionen mot de försvarslösa lägerinvånarna blir än mer frekventa och den psykiska tortyren intensivare.

Förenade Föreningar För ett Fritt Iran (FFFI) kommer således att anordna en stöddemonstration på lördagen till stöd för de pågående folkliga protesterna i Iran samt i solidaritet med Ashraf-invånarna och för värnandet av deras rättigheter. FFFI ämnar uppmärksamma den oroväckande ökningen av antalet avrättningar i Iran samt protestera mot prästerskapets repression mot sin egen befolkning ämnad att beröva folket deras rättmätiga krav på ett inrättande av folkstyre i Iran.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) prisar regeringen och EU för deras arbete och senaste ställningstagandet mot prästerskapets regim. Samtidigt uppmanar vi båda institutionerna att visa ökad handlingskraft genom att införa riktade sanktioner mot de ansvariga och/eller medansvariga för det ökade förtrycket, vilket även omfattar censur av internet, godtyckliga massarresteringar av regimkritiker, studenter, människorättsaktivister, bloggare och journalister samt ökat antal avrättningar.

Tid och datum: 12 Mars, 14:30

Plats: Sergels torg, (övre plan)

 

Kontakt för press:

Massud Kiani, 073-690 43 30

Akbar Parizani, 070-745 56 60