Engagemang, Nyheter

Int. konferens i Genève manar till stöd för demokratiresningar i Iran

Howard Dean, partiordförande för Demokraterna (2005-2009), talar till åhörarna vid konferensen i Genève, tisdagen den 8 mars.

Schweiziska lagstiftare, tidigare högt uppsatta amerikanska tjänstemän, jurister och internationella personligheter förklarade sitt stöd för iranska folkets uppror för en demokratisk förändring i Iran, under en internationell konferens i Genève på tisdag.

Panelen tog även upp den oroväckande situationen för invånarna i Camp Ashraf i Irak, medlemmar av den iranska oppositionen Folkets mojahedin, och krävde garantier för deras beskydd inför irakiska aggressioner mot lägerinvånarna på order av iranska prästerskapets envälde.

Ledamöter av Geneva Grand Council kungjorde vid konferensen kantonrådets majoritetsförklaring till stöd för invånarna i Camp Ashraf som uppmanade schweiziska regeringen och utrikesdepartementet att vidta åtgärder för att övertyga den irakiska regeringen att häva den tre år långa belägringen av lägret samt upphöra med den pågående psykiska tortyren genom 210 kraftfulla högtalare. Kantonledamöterna krävde dessutom att det irakiska parlamentet skulle omedelbart ta över tillsynen för Camp Ashraf istället för utskottet i irakiska premiärministerns kansli som ansvarar för undertryckandet av Ashraf-invånarna.

Kraven fick medhåll från flera andra talare, bland annat jurister från Europa, Amerika och Arabvärlden.

Kvinnornas kamp för ökad jämställdhet över hela världen, inte minst deras roll i de folkliga resningarna i Nordafrika, Mellanöstern och Iran lyftes fram och lovordades vid konferensen som sammanföll med firandet av internationella kvinnodagen, den 8 mars.

Deltagarna i konferensen underströk att internationella samfundet, särskild västvärlden, bör stå bakom iranska folket och stödja deras rättmätiga krav likt omvärldens stöd för demokratiska förändringar i Nordafrika och Mellanöstern när folket reser sig mot regionens diktaturer.

Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, sade i ett videomeddelande till konferensdeltagarna att ”Den här situationen har tvingat västvärlden att se över sin politik gentemot Mellanöstern, särskilt mot diktaturen i Iran. Det iranska folket har under de senaste veckorna återigen rest sig för att förändra regimen. Som sådan, att stå jämte den härskande religiösa fascismen skulle vara mer skamlig än någonsin.”

Howard Dean, guvernör i Vermont under sex termer från 1991 till 2003 och partiordförande för Demokraterna (2005-2009), Sid Ahmed Ghozali, tidigare premiärminister i Algeriet samt professor Ruth Wedgwood, chef för institutionen för internationell rätt vid John Hopkins-universitetet var några av talarna vid konferensen.

Andra deltagare var Jean-Charles Rielle, Francine John-Calame and André Daguet, Luc Barthassat, Alice Glauser-Zufferey, Eric Voruz ledamöter av det schweiziska parlamentet samt Christian Dandres ledamot i Geneva Grand Council.