Nyheter

Rafsanjani förlorar en viktig position

Rafsanjani (v) förlorade ordföandeskapet för landes mäktiga Expertrådet

Iranska regimens förre president Ali-Akbar Hashemi Rafsanjani förlorade på tisdagen sin position som ordförande för den mäktiga Expertrådet.

Expertrådets 86-medlemmar valde Ayatolla Mohammad Reza Mahdavi Kani, 80 år, som var den enda kandidaten till posten med 63 röster.

Det mäktiga Expertrådet är ett valt organ av prästmän som utser den högsta andlige ledaren i prästerskapets styre samt övervakar och överser hans arbete. Rådet har i teorin makten att avsätta högsta andlige ledaren genom en förtroendeomröstning.

Rafsanjani, som hade ordförandeposten under de senaste fyra åren, ställde inte upp för omval. Han är dock fortfarande ordförande för landets mäktiga Lämplighetsråd, som medlar mellan regimens parlament och det 12-medlem stora väktarrådet som har veto gentemot det lagstiftande organet när det gäller att stifta nya lagar i Iran.

Sedan 2009  har en stor spricka uppstått på toppen av den islamiska teokratin mellan den högsta andlige ledaren Ali Khamenei och Rafsanjani. Khamenei har gett sitt fulla stöd till Rafsanjanis motståndare med den hårdföra presidenten Mahmoud Ahmadinejad i spetsen. Observatörer säger att iranska folket har vid upprepade tillfällen utnyttjat denna spricka för att hålla stora gatuprotester.

Rafsanjani var president mellan åren 1989–97 och har de senaste åren flera gånger kritiserat den nuvarande presidenten Mahmoud Ahmadinejad. Nyligen greps en av hans döttrar, som är politiskt engagerad som anhängare till oppositionsledaren Mir Hossein Mousavi, tillfälligt.

Nederlag för Rafsanjani skulle befästa dominansen av hårdföra president Mahmoud Ahmadinejad det skulle intensifiera landets maktkamp, vilket tyder på en ytterligare förstärkning av det kompromisslösa lägret.

I fredags uppmanade 50 av de 86 medlemmarna i det viktiga Expertrådet Rafsanjani att visa mer stöd för den högste ledaren, ayatollah Ali Khamenei, som i sin tur gett sitt helhjärtade stöd till omvalet av Mahmoud Ahmadinejad på presidentposten.

Men Rafsanjani, som är ordförande i Expertrådet, står fast vid sin ståndpunkt att det iranska systemet är i kris.

Han har krävt att alla reformanhängare som gripits i samband med protester mot det iranska valresultatet släpps.