Nukleärt, Nyheter

Iran- MP varnar Rysland för försenad leverans

Kärnanläggning i Busher

Efter Rysslands upprepade förseningar i att börja lansera Irans första kärnreaktor, varnar en iransk lagstiftare att Teheran kommer att vidta rättsliga åtgärder mot Moskva genom internationella organ.

”Om Ryssland fortsätter att fördröja invigningen av Bushehr kärnkraftverk, kommer det iranska parlamentet (Majlis) definitivt lägga fram ett förslag att kräva ersättning från Moskva, sade biträdande chefen för Majlis Energi kommissionen, Abdollah Kaabi, på lördag.

Även om Ryssland har fått 1,5 gånger mer betalt av Iran än den medföljande ursprungliga avtalet har Moskva underlåtit att uppfylla sitt åtagande att fullborda lanseringen av Bushehr kärnkraftverk, raporterade Majlis nyhetsbyrån (ICANA) som citerade Kaabi.

Iran undertecknade ett avtal med Ryssland under 1995, enligt vilket anläggningen var ursprungligen planerad att slutföras under 1999. projektet Var dock försenats flera gånger av den ryska sidan på grund av intensiv påtryckningar av USA och dess västliga allierade.

Den iranska lagstiftaren påpekade också att Ryssland har alltid varit ”opålitliga partner i historien” och upprepade, ”I händelse av Rysslands förhalning med avseende på Bushehr kärnkraftverkprojekte kommer Majlis att sätta en plan på dagordningen att begära ersättning . ”

Han underströk att det iranska parlamentet också kommer att tvinga regeringen att ”följa upp den iranska nationenrättigheter av genom internationella rättsliga kanaler.”

Kaabi noterade vidare att  det som Ryssland har gjort är  ”oacceptabelt” och att förseningar  införde stora kostnader för Iran.

Uttalandet kommer efter att den iranska utrikesdepartementets talesman Ramin Mehmanparast förnekade på tisdagen rapporter om att bränslet har tagits bort från kärnan i reaktorn vid Bushehr kärnkraftverk i södra iranska hamnstaden Bushehr, och tillade att verksamheten vid anläggningen ”kör sin normala . ”

Han uttryckte förhoppning om att Ryssland skulle kunna genomföra projektet som planerat så att Bushehr anläggningen kommer att anslutas till stamnätet som planerat.

Mehmanparast gjorde anmärkningarna efter att Irans ambassadör i Internationella atomenergiorganet (IAEA) Ali Asghar Soltanieh meddelade om att bränsle som laddats in i Bushehr kärnreaktor skulle tillfälligt föras bort för att köra ett antal tester.

”På Rysslands begäran kommer bränslet tas bort från kärnan i reaktorn för att genomföra ett antal tester och tekniskt arbete, sade han.

Han förklarade också att Ryssland är ansvarig för att slutföra Bushehr kraftverket i enlighet med de högsta säkerhetsnormer.

Den 26 oktober startade Iran injicera bränsle i kärnan av Bushehr kärnkraftverk, som utgör den första fasen i lanseringen av landets första kärnreaktor.

Senare den 27 november, sade Irans utrikesminister Ali Akbar Salehi tankning av kraftverket är slutförd, och tillade att alla bränsleelement har laddats in i kärnan av reaktorn.

Västvärlden misstänker att Iran har med avsik att skaffa kärnvapen men Iran avfärdar uppgifterna med att påstå att landets program är enbart för fredligt ändamål.