Engagemang, Nyheter

Demonstranter vid Sergels torg: ”Uteslut mullornas regim ur FN”

Ett 50-tal exil- och svensk-iranier kom samman vid Segels torg på lördagen, i solidaritet med iranska folkets frihetskamp mot den religiösa diktaturen. Deltagarna protesterade mot prästerskapets allt hårdare repression och det ökade antalet avrättningar i Iran.

Vid demonstrationen hade deltagarna satt upp en utställning, vilken förevisade prästerskapets barbariska avrättningsmetoder som hängning och stening. Dessutom ropade deltagarna regimkritiska slagord såsom ”Ned med principen om Velayat-e Faqih (prästerskapets religiösa envälde)”, ”Ned med Diktatorn, Ned med Khamenei” inspirerade av det iranska folkets skanderande under de senaste protesterna. Samtidigt manade deltagarna om fortsatt isolering av prästerskapets styre på den internationella arenan genom att ropa ”Uteslut mullornas regim ur FN”.

Flera anförande till stöd för iranska befolkningens kamp mot prästerskapets despotism och deras rättmätiga krav på inrättande av ett demokratiskt styre var också framförda under den en och en halv timmes långa demonstrationen.

Gösta Grönroos, vice ordförande för Friends Of a Free Iran- Sverige (FOFI-Sverige) var en av talarna vid demonstrationen (för att ta del av anförandet, klicka här).

Deltagarna fick också lyssna på FFFI:s senaste pressmeddelande av den 4 mars om ”FFFI välkomnar UD:s protest mot Iran, manar till större handlingskraft gentemot prästerskapet”.