Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iran påbörjar sitt mandat i FN:s kommission för kvinnorättigheter

Medan den 55:e sessionen i FN-kommissionen för kvinnors status (The Commission on the Status of Women, CSW) avslutades på fredagen, inleder Iran en mandatperiod på fyra år inom det inflytelserika FN-organet, uttryckligen avsett att främja jämställdhet i världen.

FN:s generalförsamling valde in Iran genom acklamation i april förra året trots landets grymma kränkningar av mänskliga rättigheter, inte minst när det gäller kvinnornas rättigheter.

Med sin medeltida konstitution där en kvinnas vittnesmål är hälften värd som en mans, där kvinnan riskerar straff som stening för otrohet, där kvinnan marginaliseras och inte ens får bestämma över sin egen klädsel, ska nu Iran tydligen verka för att ”stärka” kvinnans status och bidra till en ökad jämställdhet i världen.

Det bisarra och hjärtskärande beslutet från FN:s generalförsamling träder i kraft medan tusentals modiga iranska kvinnor protesterar mot prästerskapets skräckvälde inför brutala kraftåtgärder med livet som insats.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, är starkt kritisk mot FN:s beslut att acceptera Iran som en fullvärdig medlem i FN-kommissionen för kvinnors status och anser att detta orimliga beslut strider mot FN:s egna stadgar och de demokratiska värderingarna. Beslutet är inget annat än en mycket olycklig legitimering av prästerskapets könsapartheid och är ett slag i ansiktet på de många iranska kvinnor som i tre decennier har kämpat för sin frihet och värdighet.

FFFI uppmanar svenska regeringen och de demokratiska regeringarna i FN:s generalförsamling att vidta omedelbara åtgärder för att reversera detta beslut och kasta ut Iran från FN-kommissionen för kvinnors status, eftersom Irans närvaro i kvinnoorganet kommer endast att skada FN:s rykte och dess trovärdighet i att skapa en jämställd värld.

För att ta del av FN:s beslut av 28 april 2020 om att inkludera Iran i FN-kommissionen för kvinnors status, klicka här och sök frasen the Commission on the Status of Women i dokumentet.

läs mer..

Iran misslyckades att få plats på FN:s kvinnokonvention styrelse