Mänskliga Rättigheter, Nyheter

117 avrättningar i iranska fängelser sedan årsskiftet

Tisdagen, den första mars, avrättade prästerskapet tio fångar genom hängning i fängelserna Jeeroft, Bam och Shiraz, enligt rapporter i statliga medier och uttalande på Fars-provinsens domstolsväsens webbsida. Statliga rapporter från onsdagen gör även gällande att en 24-årig man var hängd i fängelset i Sedeh, en stad i Isfahan provinsen.

Kollektiva avrättningar av fångar tilltar inför den senaste tidens intensiva folkresningar i Iran med krav på den religiösa diktatorns avgång. Barbariska avrättningsmetoder utgör grunden i prästerskapets despotism sedan urtider och syftar till att skapa en atmosfär av rädsla och hot i samhället med avsikt att skrämma befolkningen till tystnad.

I och med ovan nämnda hängningar uppgår antalet offentliga avrättningar till 117 personer sedan början av år 2011. Siffran gäller enbart det som har blivit tillkännagiven av statliga medier och berörda myndigheter.

Tjänstemän inom prästerskapets [så kallade] rättsväsende har vid flera tillfällen erkänt att hemliga avrättningar förekommer i landets fängelser. Den 26 februari 2011 kungjorde revolutions- och allmän åklagaren i Ahvaz på myndighetens webbsida att ”mer än 40 avrättningar var verkställda i Ahvaz under de senaste sju månader”. Varken berörda myndigheter eller statliga nyhetsmedier har rapporterat om dessa avrättningar innan åklagarens tillkännagivande.