Mänskliga Rättigheter, Nyheter

EU ska diskutera sanktioner mot iranska ämbetsmän för MR-brott

Europeiska diplomater har förberett en lista med över 80 namn på iranska topptjänste- och ämbetsmän som man kommer att diskutera för eventuella EU-sanktioner mot bakgrund av deras roll i tortyr, mord och andra kränkningar av mänskliga rättigheter mot iranska medborgare, rapporterar den amerikanska internetsidan Politico. Bland namnen finns befälhavare för milis- och polisenheter, fängelsevakter, åklagare, domare samt tjänstemän inom olika ministerier.

Den statliga tidningen, Kayhan daily, i Iran som anses vara den högste andlige ledarens mikrofon rapporterade om nyheten och tillkännagav vissa av de namn som finns med på denna lista, däri Mesbah Yazdi, Ahmad Khatami, Mohammad Yazdi, Hossein Shariatmadari, Sadeq Larijani, Firouzabadi Hassan och Mohammad Ali Jafari.

Kayhan tillade att ”listan kommer att diskuteras vid Europeiska unionen och de som berörs kommer att bli bestraffade med sanktioner samt få sina tillgångar frysta i EU”.