Andra nyheter

Demonstration till stöd för iranska folkets frihetskamp mot den religiösa diktaturen

Folkliga protester med krav på prästerskapets avgång sprider sig i Iran, likt flera andra länder i Mellanöstern. Den första mars kunde omvärlden åter bevittna iranska folkets beslutsamhet att åstadkomma en demokratisk förändring, trots stor närvaro av repressiva säkerhetsorgan och massiva kraftåtgärder från prästerskapet.

Dagliga protester pågår i Iran, i form av arbetare som strejkar, civil olydnad samt studenter som mobiliserar sig på universiteten. Under nätterna kan man höra ropen från hustaken i Teheran och i andra städer, där folk skanderar ”allah-o akbar (gud är stor)” samt ”Ned med Diktatorn”. En tradition från revolutionen 1979 då shahens diktatur var avsatt.

Förenade Föreningar För ett Fritt Iran (FFFI) kommer således att anordna en stöddemonstration på lördagen, den femte mars, vid Sergels torg övre plan, till stöd för och i solidaritet med de pågående folkliga protesterna i Iran, vilka kräver prästerskapets avgång. FFFI ämnar uppmärksamma den oroväckande ökningen av antalet avrättningar i Iran samt protestera mot prästerskapets repression mot sin egen befolkning ämnad att beröva folket deras rättmätiga krav på ett inrättande av folkstyre i Iran.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) tar detta tillfälle i akt och uppmanar regeringen samt utrikesdepartementet att visa öka handlingskraft inför det ökade antalet avrättningar i Iran, i synnerhet av politiska fångar, medan fredliga demonstrationer slås ner brutalt av prästerskapets repressiva organ.

FFFI välkomnar utrikesdepartementets senaste initiativ att kalla upp den iranska ambassadören för att protestera mot iranska ledares kraftåtgärder mot demonstranter och vädjar till regeringen att vidta konkreta åtgärder i form av sanktioner riktade mot de ansvariga för det brutala förtrycket i Iran då prästerskapet försummar våra ideliga fördömanden.

Tid och datum: 5 Mars, 16:30

Plats: Sergels torg, (övre plan)

 

Kontakt för press:

Massud Kiani 073-690 43 30

Akbar Parizani, 070-745 56 60