Folkliga protester, Motståndsrörelsen, Nyheter

Hillary Clinton:USA stöder iranska folkets kamp för demokrati

USA:s utrikesminister, Hillary Clinton, vid representanthusets utrikesutskottets utfrågning av den första mars. Foto: AP

Vid utfrågningen i representanthusets utrikesutskott av den första mars uttryckte flera ledamöter i utskottet sina farhågor om prästerskapets Iran och uppmanade USA:s utrikesminister att ställa sig bakom det iranska folket och deras krav på demokrati.

Ileana Ros-Lehtinen, ordförande i representanthusets utrikesutskott, sade i sitt anförande att ”Om Iran, fru utrikesminister, är jag fortfarande oroad över att departementet inte helt genomför sanktionslagarna mot Iran. Jag har bett om amerikanskt beskydd för de många invånarna i Camp Ashraf vilkas anhöriga är här i publiken, oroliga för sina familjemedlemmar”.

Brad Sherman, ledamot i representanthusets utrikesutskott och demokraternas ordförande i underutskottet terrorism, sade i sitt anförande att ”ett antal väl respekterade experter inom utrikesfrågor har sagt att Folkets mojahedin bör avföras från USA:s lista över terroristorganisationer. Detta är den enda frågan där Howard Dean och John Bolton är överens om.”

Ted Poe, ledamot i representanthusets utrikesutskott, uttryckte sin oro för situationen för invånarna i Camp Ashraf och tillade i sitt anförande, ”Jag är en av de som givetvis anser att bör avföra de [Folkets mojahedin] från listan men jag hoppas att kongressen inte ska behöva ta detta beslut utan utrikesdepartementet själva gör det.

Hillary Clinton sade i sitt svar till frågorna från utrikesutskottets ledamöter beträffande terroristbenämningen av Folkets mojahedin att ”låt mig bara tillägga för protokollet två saker, för att det har vid flera tillfällen under utfrågningen hänvisats till MEK (Folkets mojahedin) och jag vet att det är många representanter här i publiken. Och som utskottet är väl medveten om, beordrade distriktsdomstolen här i DC av den 16 juli 2009 departementet att låta MEK få besvara den icke-hemlighetsstämplade delen av det administrativa registret vad det gäller granskningen av benämningen av att vara på listan över utländska terrororganisationer. Och som sådan ser vi över benämningen i enlighet med domstolens beslut och relevant lagstiftning. Och denna översyn kommer att resultera i de facto ett nytt beslut om benämningen av MEK”.

”Vi följer utvecklingen mycket noga och försöker undersöka alla påståenden som görs. Vi vet att tillräckligt med mat och bränsle kommer in under vår tillsyn och våra påtryckningar. Men vi vet också att det finns ständiga provokationer som förekommer. Vi är i daglig dialog med regeringen i Irak, med FN och vi kommer att fortsätta göra allt vi kan för att skydda dem”, svarade Hillary Clinton på frågor gällande situationen i Camp Ashraf.

”Jag tror att vi måste stödja dem som för en kamp och kämpar för sin egen frihet inom sitt land. Och vi gör det i Iran, men det är olyckligt att denna regim har utövat sådant förtryck mot sitt eget folk, har gjort allt för att förinta oppositionen. Så vi stöder, vi kommer att fortsätta att stödja och vi kommer att vara mycket tydligt i vårt stöd. Men vi tittar också på de stunder, de avgörande ögonblicken i historien där det finns en tillräcklig kritisk massa av människor som är villiga att stå upp för sina egna rättigheter. Tyvärr i många länder tar det lång tid, det tog lång tid i Sovjet som ni vet. Då länderna börjar röra sig och är vi där med stöd för dem. Vi ser detta nu i Mellanöstern, Nordafrika, Iran är ett svårare fall men vi gör allt vi kan för att stödja dem som vill denna frihet” sade den amerikanska utrikesministern beträffande frågor om USA:s stöd till det iranska folket.

För att se en kort klipp om  utfrågningen på vår Youtube-kanal, klicka här

För att ta del av hela utfrågningen från det amerikanska representanthusets utrikesutskottets hemsida, klicka här