Folkliga protester, Nyheter

Studentprotest vid Shiraz universitet

Hundratals studenter vid Shiraz universitetet högtidlighöll på onsdagen minnet av en av sina klasskamrater, Hamed Nour Mohammadi, som dödades av iranska säkerhetsstyrkor under en regimkritisk demonstration på söndag.

Protesterande ropade ”min martyr bror, kommer jag att hedra ditt blod”,”Var inte rädd, vi är alla tillsammans”och ”, enligt Hrana nyhetsbyrå. ”

Sammandrabbningar förekom mellan demonstranter och regimens styrkor. Universitet rektor blev misshandlat av demonstranter efter han hävdade att Nour Mohammadi inte blev mördad utan dödades i en bilolycka, enlig ögonvittnes berättelse till FFFI.
Regimen har implementerat ett stort antal underrättelseagenter till campus för att förhindra utspridningen av protester.  Ett antal elever blev våldsamt misshandlade och arresterade, enligt rapport.