Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iran hänger två för narkotikasmuggling

Iran har hängt två dömda narkotikahandlare i ett fängelse i centrala staden Isfahan, enligt rapport  på statliga televisionen hemsida  på söndagen utan att närmare förklarning.

Den senaste hängningar tillföra 89 antalet avrättningar rapporterade i Iran hittills under 2011. 

 Statliga medier rapporterade 179 fall avrättningar förra året. Under 2009 avrättades Iran 388 personer, enligt internationella människorättsorganisationer.

Iran är ett land med flest avrättningar i föhållande till befolkningen.

Detta är samtidigt som regimens tjänstemän inom rättsväsendet erkänner att hemliga avrättningar utförs i regimens fängelser. Iran är ett land där flest avrättningar verkställs i förhållande till befolkningen.

Iran säger att dödsstraffet är nödvändigt för att upprätthålla lag och ordning och tillämpas först efter en noggrann rättsliga förfaranden.

Innehav av mer än 30 gram (drygt ett uns) av narkotika är straffbart med döden i Iran, liksom mord, våldtäkt, väpnat rån och äktenskapsbrott.