Folkliga protester, Nyheter

Demonstranter kontrollerar nu vissa områden i Iran

Enligt uppgifter pågår intensiva protester runt om i Iran och på flera håll i huvudstaden Teheran.  Trots stor närvaro av repressiva styrkor synes stora folkmassor, i synnerhet unga iranier, på Teherans gator samtidigt som antalet demonstranterna växer stadigt.

Vid korsningen Vali-asr och Palestina har en stor folkmassa sammankommit och ropa slagord som ”Ned med Khamenei, Ned med diktator”, enlig uppgifter till FFFI.

Prästerskapets repressiva styrkor verkar ha tappat kontrollen över visa områden och verkar koncentrera sina resurser på mer centrala delar av Teheran. På motorcyklar beväpnade med batonger, tårgas, vapen och andra tillhyggen patrullerar de gatorna och går till attack mot demonstranterna.