Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Två kurdiska politiska fångar inför avrättning

Loghman - zanyarTvå kurdiska politiska fångar, Loqman och Zanyar Moradi, står inför en omedelbar avrättning genom offentlig hängning anklagade för de uppdiktade brotten ”moharebeh (krigsföring mot gud)” och ”korrumperade på jorden”, enligt uppgifter som FFFI har tagit del. Prästerskapets egenmäktiga juridiska myndigheter har redan bekräftat dödsdomen för Zanyar Moradi, 25, från den 22 december 2010. Loqman Moradis liv är också i fara sedan det meddelats att hans avrättning kommer att verkställas inom kort. Båda två har fått utstå grym tortyr i fängelset, i ett försök att tvinga fram ”erkännanden”.

De var transporterade från fängelset i staden Marivan till Gohardasht-fängelse i Karaj, vid slutet av december förra året. En månad senar överfördes de jämte 60 andra politiska fångar från fängelseavdelning 4 till avdelning 12, i ett drag från fängelsemyndigheterna med syfte att öka trycket på politiska fångar. Fångarna på denna fängelseavdelning är uteslutande politiska fångar vilka är antingen dömda till döden eller långa fängelsestraff. De lever under extremt svåra förhållanden vilket innebär att de riskerar en gradvis död med tiden.

Den kurdiska befolkningen i Iran har fått lida dubbelt från prästerskapets förtryck eftersom de är också marginaliserade av iranska regeringen som minoritetsbefolkning. De lever i misär, fattigdom mot bakgrund av brist på insatser och resurser från central regeringen i Iran och är även begränsade att utöva sin kultur. Provinsen Kurdistan har haft en lång tradition av regimkritiska protester, i synnerhet under de senaste årens folkresningar mot prästerskapets styre.

Barbariska dödsdomar och avrättningar fortsätter oupphörligen över hela Iran, vilket visar på prästerskapets rädsla inför landsomfattande folkliga protester som bröt ut den 14 februari. Det är ett sätt att ytterligare öka atmosfären av terror i samhället i ett desperat försök att förhindra spridning av offentliga protester.

Sadeq Larijani, chef för rättsväsendet, och Jaafar Dowlat-Abadi, prästerskapets statsåklagare hotade öppet oppositionen och demonstranterna samt upprepade nödvändigheten av att ”orubbligt konfrontera” dem.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, uppmanar regeringen och utrikesdepartementet att visa handlingskraft inför det drastiskt ökade antalet avrättningar i Iran, i synnerhet av politiska fångar, medan fredliga demonstrationer slås ner brutalt av prästerskapets repressiva organ.

FFFI anser att tiden för blott verbala fördömanden är sedan länge över och vädjar till regeringen att vidta konkreta åtgärder i form av sanktioner riktade mot de ansvariga för förtrycket och avrättningarna i Iran.