Andra nyheter

Demonstration till stöd för folkliga protester i Iran och i solidaritet med invånarna i Camp Ashraf

Pressmeddelande

Prästerskapets misslyckande att med repressiva åtgärder slå tillbaka landsomfattande folkresningar i Iran och skrämma befolkningen till tystnad har väckt en enorm rädsla inom iranska despotismens maktelit. De totalitära ledarna känner att marken under deras fötter är i gungning när de står handfallna inför växande krav på deras avsättning för demokrati och frihet.

Internationellt har prästerskapet förlorat sitt anseende när omvärlden nu synar prästerskapets tomma hot och dubbelmoraliska uttalanden. Oförmögen att tillmötesgå sin egen befolknings krav och kväsa deras beslutsamhet letar prästerskapet desperat efter att övervinna krisen genom propaganda och ökat förtryck, speciellt mot invånarna i Camp Ashraf i Irak, hemvist för den viktigaste iranska oppositionsgruppen Folkets mujahedin. Med sitt engagemang och uppoffring har invånarna i Camp Ashraf varit fanbärare inom den iranska motståndsrörelsen, vilket har bidragit till att deras budskap om ett demokratiskt och sekulärt Iran verkar som en inspirationskälla för många iranier, i synnerhet den unga generationen.

Därför har prästerskapet iscensatt flertalet komplotter mot Ashraf-invånarna med hjälp av sina allierade inom den irakiska regeringen och revolutionsgardets utrikesmilis Quds-styrkan, i hopp om att tillintetgöra Camp Ashraf.

Iranska ambassaden i Irak och den irakiska kommittén inom Nuri al-Malikis regeringskansli, som ansvarar för stängningen av Camp Ashraf, har tillsammans planerat ännu en komplott mot invånarna i Ashraf som kommer att verkställas på fredag, den 18 februari. Planen är att slussa ett antal iranska säkerhetsagenter och betalda irakiska hantlangare till lägrets utkanter, för att under täckmantel av vanliga irakiska medborgare kräva Ashraf-invånarnas avvisning från Irak. Intentionen är att genomföra en attack under sken av att irakier önskar en stängning av Camp Ashraf. Prästerskapet försöker förgäves att vidhålla makten i Iran och skyr inga medel i detta avseende, inte minst att orsaka ännu en humanitär katastrof i grannlandet Irak.

Men det iranska folket och det internationella samfundet har sett genom prästerskapets ständiga försök att leda uppmärksamheten från sina kränkningar i Iran. Avskyn mot principen om ett religiöst envälde och längtan efter demokrati utbryter i form av ideliga protester på Irans gator och landets olika universitet.

Mot bakgrund av det iranska folkets krav på frihet och demokrati samt i solidaritet med invånarna i Camp Ashraf kommer Förenade Föreningar för ett Fritt Iran tillsammans med sina systerföreningar att anordna en protestaktion utanför den iranska ambassaden i Stockholm, fredagen den 18 februari kl. 17:00.


 

Tid och datum: 18 februari, 17:00

Plats: Iranska ambassaden, Elfviksvägen, Lidingö

Kontakt för press:

Massud Kiani 073-690 43 30

Akbar Parizani, 070-745 56 60