Engagemang

Demonstration till stöd för folkliga protester i Iran

Pressmeddelande

Måndagen, den 14 februari, kunde världen bevittna iranska folkets mod och beslutsamhet när tiotusentals iranier trotsade prästerskapets förbud mot demonstrationer. Vad som många trodde skulle bli en manifestation ”i solidaritet med Egypten och Tunisiens folk” övergick snabbt till regimkritiska protester med slagord som ”Död åt diktatorn!”, ”Mubarak! Ben Ali! Nu är det dags för Seyed Ali (Khamenei, Irans högste andlige ledare brukar är även känd som Seyed Ali)!” och ”Iranier dör, men underkastar sig inte förtryck”.

Händelserna i Teheran och andra iranska städer bevisade återigen att iranska befolkningen avskyr det sittande prästerskapet som vidhåller makten enbart genom att tillgripa brutalt förtryck, censur och hänsynslös förföljelse. Med en stor närvaro av säkerhetsstyrkor på allmänna platser, beväpnade med hagelgevär, batonger, tårgas och andra tillhyggen försökte prästerskapet skämma bort folket från gatorna. Bilder och videoklipp från måndagens demonstrationer i Iran visade emellertid att iranska folket inte bävar för prästerskapet eller deras hot om att kväsa varje regimkritisk röst.

Protesterna under den 14 februari visade prov på det iranska folkets inneboende styrka, kraft och potential att själva åstadkomma en demokratisk förändring i Iran. Skeptiker världen över fick ett bevis på att iranska folket har fått nog av principen om prästerskapets envåldshärskning (principen om Velayat-e faqih) och kräver dess avsättning. Prästerskapets brutala motåtgärder mot fredliga demonstranter vederlade på nytt teorin om att prästerskapet förmår att släppa fram reformer, vilket många fortfarande vill hävda.

Mot bakgrund av det som utspelade sig på Irans gator och i stöd för det iranska folkets krav på frihet och demokrati kommer Förenade Föreningar för ett Fritt Iran tillsammans med sina systerföreningar att anordna en protestaktion utanför den iranska ambassaden i Stockholm.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran uppmanar regeringen att kalla in den iranska ambassadören till Sverige för att framföra våra skarpaste fördömanden av prästerskapets övervåld mot sin egen befolkning samt deras blockering av internet och mobilnätet. Enligt FFFI:s mening vore en utvisning av den iranska ambassadören en lämplig markering från Sveriges sida när det gäller att värna om mänskliga fri- och rättigheter i världen samt att bekämpa fundamentalism och hot om terrorism i det svenska samhället. Det iranska prästerskapet, välkända över hela världen för sitt stöd till extremistiska och fundamentalistiska grupper, borde inte få åtnjuta de rättigheter som dem berövar iranska medborgare.

Protestaktion i stöd för det iranska folkets krav på frihet och demokrati utanför den iranska ambassaden i Stockholm.

Tid och datum: 15 februari, 16:30

Plats: Iranska ambassaden, Elfviksvägen, Lidingö

Kontakt för press:

Massud Kiani 073-690 43 30

Akbar Parizani, 070-745 56 60