Nukleärt, Nyheter

Diplomat: Nyckelmakter diskuterar ökade sanktioner mot Iran

En västerländsk diplomat sade på fredagen att nyckelmakter som söker att stävja Irans nukleära ambitioner kommer att överväga att stärka de icke-FN-sanktionerade åtgärderna mot Iran till att omfatta såväl finansiella som olja och gas sanktioner.

Under samtalen i Istanbul förra månaden, misslyckades stormakterna med att förmå Iran att vidta åtgärder för att underlätta misstankar om landets kärntekniska program medan den trotsiga Islamiska Republiken insisterade på att fortsätta sin urananrikning.

”Under den närmaste framtiden kommer vi tillsammans med våra partner att titta på möjligheterna att stärka sanktionerna. Här talar vi inte om FN”, säger en västerländsk diplomat till journalister som uttalade sig på villkor av anonymitet.

”Vi samtalar mer om att samordna nationella åtgärder även om diskussionerna befinner sig i ett tidigt stadium. Men de självklara områdena är sanktionerna inom den finansiella sektorn, för det först och för det andra, sanktioner inom olje- och gassektorn. Det är vad vi kommer att titta på under de kommande veckorna”, sade diplomaten utan att närmare gå in på vilka länder som skulle diskutera de ytterligare åtgärderna.

Den fjärde omgången av sanktioner från FN:s säkerhetsråd mot Iran i juni förra året följdes av unilaterala amerikanska sanktioner mot den Islamiska Republiken. Även EU, Kanada, Australien och Japan, vidtog liknande åtgärder trots häftig kritik från Ryssland och Kina, Irans närmaste handelspartner för tillfället. Ryssland och Kina hade emellertid ställt sig bakom FN-sanktioner som infördes i juni. FN-säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar Ryssland, Kina, USA, Storbritannien och Frankrike tillsammans med Tyskland är de stormakter som driver arbetet med att stoppa Irans urananrikning.

Två dagars samtal i Istanbul mellan Iran och de sex stormakterna avslutades 22 januari utan märkbara framsteg och inget nytt möte har planerats för att ta itu med farhågorna om att Teheran i hemlighet försöker utveckla en atombomb.

Iran avfärdar uppgifterna med att påstå att landets program är enbart för fredligt ändamål.