Engagemang

Vi högtidlighåller minnet av 31-årsdagen av den iranska revolutionen…

Pressmeddelande                                                                               den 11 februari 2011 


 

Fredagen den 11 februari sammanfaller med 31:a årsdagen av den iranska revolutionen mot shahens diktatur, vilket skulle vara början till ett nytt Iran där akten utgick från folket. Men historien fick en annan vändning och folket blev lurade av Khomeini som utnyttjade deras förtroende för att installera sitt skräckvälde utifrån principen om en religiös envåldshärskning. Löften om demokratiska reformer uteblev när prästerskapet ökade sin egen makt successivt på bekostnad av folkstyret. 

Tre decennier har nu passerat sedan prästerskapet usurperade makten i Iran genom ett brutalt förtryck och en hänsyslös förföljelse. Idag råder det inget tvivel om karaktären hos regimen och den illasinnade politik som den genomför i regionen. Därför blir prästerskapets religiösa envälde allt mer isolerad och trängt i ett hörn. Det känner sig orolig efter folkliga uppresningar i Egypten och Tunisien och tar till ett ökat förtryck samtidigt som man varnar folket för protestdemonstrationer. Detta eftersom marken under deras fötter skakade när landsomfattande folkresningar efter det omdiskuterade presidentvalet 2009 krävde en avsättning av hela systemet. Folkets krav på ökad frihet och demokrati slogs ner brutalt av regimens repressiva säkerhetsstyrkor utan att man lyckades kväsa kraven på en demokratisk förändring. 

Omvärlden har alltsedan dess sett antalet avrättningar och arresteringar i landet skena iväg med en fasansfull takt. Bland de nästan tre fångar per dag som dödades under januari finns flera som dömts av politiska skäl. Ali Saremi, Jafar Kazemi och Mohammad Ali Haj Aghaei avrättades i Teheran enbart för att de hade besökt sina anhöriga i Camp Ashraf i Irak, hemvist för medlemmar av den största och mest organiserade oppositionsgruppen Folkets mujahedin. 

Därigenom fullföljer prästerskapet sin vendetta mot invånarna i Camp Ashraf som i tre decennier har agerat banerförare i kampen för ett fritt och demokratiskt Iran. Med sitt mod har Ashraf-invånarna inspirerat den iranska befolkningen, i synnerhet den unga generationen, till att trotsa prästerskapets förtyck och fortsätta sin frihetskamp för demokratiska förändringar i Iran. 

Förenande Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, tillsammans med sina systerföreningar anordnade en demonstration, lördagen den 12 februari kl. 13:30 på Mynttorget, för att högtidlighålla minnet av 31-årsdagen av den iranska revolutionen mot shahens diktatur samt att protestera mot ökade antal avrättningar i Iran och den pågående aggressionen mot invånarna i Camp Ashraf.   

Tid och datum: lördagen den 12 februari kl. 13:30, 

Plats: Mynttorget 

Kontakt för info och press: 

Akbar Parizani, 070-745 56 60 

Massud Kiani 073-690 43 30