Engagemang

Protest mot de senaste avrättningarna i Iran

 FFFI, Stockholm – Förenade Föreningen för ett Fritt Iran och sina systerföreningar anordnade på onsdagen den 26 jan en protestmanifestation utanför den iranska ambassaden, i protest mot ovan nämnda avrättningar och den allt mer tilltagande förtrycket i Iran.

På morgonen den 24 januari avrättades ytterligare två politiska fångar i Evin-fängelset i Iran. Jafar Kazemi och Mohammad Ali Haj Aghaii hängdes för att de sympatiserat med motståndsrörelsen Folkets mujahedin och aktivt deltagit i demonstrationerna under 2009.

Förra året den 28 december 2010 avrättades en annan sympatisör till motståndsrörelsen, Ali Saremi, 63 för liknande anklagelser samt för att ha besök Camp Ashraf i Irak, hemvist för 3 400 medlemmar av Folkets mujahedin. Hossein Khezri, medlem av Irans kurdiska minoritet, som befaras ha avrättats den 15 januari.

Förutom de redan avrättade aktivisterna riskerar en lång rad politiska fångar, företrädsevis sympatisörer till Folkets mujhedin, att avrättas. Några som riskerar omedelbar avrättning för band med Folkets mujahedin är Almira Vazehan, 48, Mohsen Daneshpour Moqadam, 67, och hans son Ahmad, Javad Lari, 55 , Mohsen Dokmechi och Abdolreza Ghanbari.

Dessa är enbart en del av den senaste vågen av avrättningar i Iran, vilka syftar till att skapa en atmosfär av rädsla i samhället när det iranska folkets avsky mot prästerskapets styre tilltar. Sedan årsskiftet har enligt officiella iranska uppgifter redan 70 avrättningar verkställts.

Demonstranter uppmanade den svenska regeringen och EU att bryta tystnaden och  inte stillatigande bevittna dessa avrättningar, utan måste istället öppet kräva av den iranska regimen att upphöra med sådana samt tydligt ta ställning för kravet att ett demokratiskt styrelseskick med respekt för mänskliga rättigheter införs i Iran.